กยศ.ตอบแทนกลุ่มผู้กู้ยืมชั้นดีและอยู่ในช่วงปลอดหนี้ ลดเบี้ยปรับสูงสุด 85%

กยศ. ตอบแทนกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากปิดบัญชีจะได้ลดหย่อนหนี้ 3% ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมออกมาตรการจูงใจชั่วคราวสำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้หากปิดบัญชีจะได้ลดเบี้ยปรับ 85% ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค.62 

 

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ออกระเบียบเพื่อให้สิทธิสำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้กู้ยืมชั้นดี หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ และมีความตั้งใจในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องก่อนกำหนด หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ.2561 ซึ่งระบบจะทำการลดหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อผู้กู้ยืมติดต่อชำระหนี้ปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

นอกจากนั้น คณะกรรมการกองทุนฯ ยังได้มีมติอนุมัติมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับให้ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561-31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น 

 


 

เนื่องจากกองทุนเห็นว่ามีผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยมีความต้องการจะปลดภาระหนี้ของตน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เนื่องจากมีเบี้ยปรับที่เกิดจากการค้างชำระหนี้จำนวนมาก ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นแนวคิดที่คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบมาระยะหนึ่งแล้ว กองทุนหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันตัดสินใจชำระปิดบัญชีเพื่อปลดภาระหนี้ของตนเองได้เร็วขึ้น รวมถึงได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าวผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับได้ตามเงื่อนไขที่ประกาศทางหน้าเว็บไซต์กยศ.www.studentloan.or.th/discount/ หรือดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.studentloan.or.th/discount-form/ และส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 0-2016-4940 และ 0-2016-4950 หรือหากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2016-4888 กด 9 หรือต่อ 550-580 และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09-4212-6349-69 (20 หมายเลข) ทั้งนี้ กองทุนยังได้เพิ่มช่องทาง LINE@ เพื่อรองรับจำนวนผู้กู้ยืมที่ติดต่อเข้ามายังกองทุนเป็นจำนวนมากอีกด้วย โดยสามารถใช้ชื่อบัญชี LINE@กยศ.

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สมิตา ขุมทรัพย์


HASTAG : ลดเบี้ยปรับสูงสุด 85%  อยู่ในช่วงปลอดหนี้  ตอบแทนกลุ่มผู้กู้ยืมชั้นดี  ส่วนลด  ประชาสัมพันธ์  กยศ. 

ติดตามข่าวอื่นๆ