ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน บิ๊กซี-โลตัส รับบัตรคนจน จำกัดเวลา พร้อมรับเงินคืนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%!

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หลังจากที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบก้อนโต 38,000 ล้านบาท ออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม เพื่อลดภาระค่าครองชีพช่วงปลายปีและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผ่าน 4 มาตรการ 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีคนละ 500 บาท ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทั่วประเทศ จำนวน 14.5 ล้านคน ทั้งที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว 11.4 ล้านคน และผู้ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อีก 3.1 ล้านคน  เรียกว่าเป็นเหมือนโบนัสให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายในช่วงปลายปีเลยทีเดียว ด้วยการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาท/คน โดยจะได้รับครั้งเดียวในช่วงเดือนธันวาคม 2561

 

2. ช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ นาน 10 เดือน   ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ จำนวน 14.5 ล้านคน แต่จะให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ ซึ่งปัจจุบันมีครัวเรือนที่มีสิทธิประมาณ 8.2 ล้านครัวเรือนโดยจะช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน และใช้น้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟในเดือนนั้น ๆ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 10 เดือน แต่หากมีการใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีรายได้น้อยจะไม่ได้รับสิทธิในมาตรการนี้ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ส่วนวิธีรับเงินช่วยเหลือ หากผู้มีรายได้น้อยใช้น้ำและไฟฟ้าอยู่ในกรอบวงเงินที่กำหนด เมื่อตอนที่นำบิลไปชำระที่การประปาและการไฟฟ้า ให้แสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจึงจะโอนเงินตามที่ชำระ คืนกลับเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงกลางเดือนของเดือนถัดไป 

3. ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเดือนละ 400 บาท  ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 และต้องเช่าที่อยู่อาศัยหรือไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งตอนนี้มีประมาณ 2.2 แสนคน  รัฐจะช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้ผู้สูงอายุเดือนละ 400 บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 10 เดือน ผ่านการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

4. ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 1,000 บาท  ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 -กันยายน 2562 จำนวน 3.5 ล้านคน เป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุในการเดินทางไปรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ด้วยการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,000 บาท/คน (ได้รับครั้งเดียว)  

 


ล่าสุด บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ประกาศให้สมาชิกบิ๊กการ์ดที่มาซื้อของผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพียงมียอดการซื้อขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป เพื่อรับคูปองส่วนลด โดยสามารถรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2561 ที่บิ๊กซี่ บิ๊กซี่เอ็กซ์ตร้า และบิ๊กซีมาร์เก็ตทุกสาขา ไม่รวมมินิบิ๊กซี

ขณะที่เทสโก้ โลตัส ประกาศความพร้อมสนับสนุนภาครัฐช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรคนจนทั่วประเทส โดยสามารถใช้เงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เทสโก้ โลตัส สาขาขนาดใหญ่, ขนาดกลาง และที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 พร้อมรับเงินคืนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : รับเงินคืนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%  บิ๊กซี-โลตัส รับบัตรคนจน  ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ติดตามข่าวอื่นๆ