"อนาคตใหม่" วุ่นหนัก"ผู้ร่วมก่อตั้งไขก๊อก" หลังถูกหาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เจ้าตัวโต้เหตุเห็นแย้งกับพรรคฯ ลั่น "จบแล้ว-ชื่อยังไม่อยากได้ยิน"

 

"อนาคตใหม่" ระส่ำหนักหลัง "น.ส.วิภาพรรณ วงศ์สว่าง" กรรมการสัดส่วนเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งไขก๊อก" หลังถูกสั่งให้ยุติการปฎิบัติหน้าที่ทั้งคณะ จากการใช้จ่ายงบประมาณไม่เหมาะสม ด้านเจ้าตัวโต้...สาเหตุที่แท้จริงน่ามาจาก ทางกลุ่มแสดงความเห็นขัดแย้งกับพรรคฯ  โดยเฉพาะในประเด็น “คุณค่าเจตนารมณ์ทางการเมือง” พร้อมประกาศลั่น "หมดเยื่อใย...แม้แต่ชื่อ (พรรค) ยังไม่อยากได้ยิน"

 

หลังมีข่าวรายงานว่า วานนี้ "พรรคอนาคตใหม่" ได้ออกคำสั่งที่ 5/2561 เรื่อง "ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ยุติการปฎิบัติหน้าที่ทั้งคณะ" โดยคำสั่งระบุว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ในการใช้จ่ายงบประมาณในทางที่ไม่เหมาะสมต่อคณะกรรมการการบริหารพรรคนั้น บัดนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ตำแหน่งการกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ในระหว่างนี้การดำเนินงานของเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ในส่วนภูมิภาค ให้ขึ้นตรงต่อสำนักเลขาธิการพรรค ผ่านคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะทำงานจังหวัด ตามแต่กรณีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคจะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ต่อไปภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลง

 

อย่างไรก็ตาม ต่อมาทางด้าน "น.ส.วิภาพรรณ วงศ์สว่าง" ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคฯ และเป็นกรรมการสัดส่วนเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึง ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กจากกรณีดังกล่าว ถึงสาเหตุที่แท้จริงในมุมของเธอ พร้อมประกาศตัดขาดพรรคฯ ว่า ... 

 

วันนี้เพิ่งยื่นคำร้องขอพ้นสภาพการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทางออนไลน์ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากสภาพสมาชิก, กรรมการบริหาร, ผู้สมัคร ส.ส. ให้ฝ่ายทะเบียนดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนโดยไม่ต้องการกระบวนการอภิปรายหรือต่อรอง เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าประสบ ได้เกินแก่กำลังของข้าพเจ้า และนับจากนี้ คือข้อความในฐานะปัจเจกบุคคล เพราะข้าพเจ้าได้พ้นจากตำแหน่งใดๆ ในพรรคแล้ว

 

เที่ยงคืนเมื่อวาน หลังการอภิปรายที่ยาวนานถึงขอบเขตอำนาจของเครือข่ายคนรุ่นใหม่พรรคอนาคตใหม่ คืนนั้นทุกอย่างยังดูมีหนทางไปต่อได้ แต่เมื่อรุ่งเช้ามาถึง ข้าพเจ้าได้อ่านแถลงการณ์ของพรรคที่ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อผู้ประสานงานภายใน โดยในแถลงการณ์มีเนื้อความประมาณว่า เครือข่ายที่ข้าพเจ้าดูแลถูกระงับเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนถึง “พฤติการณ์ใช้จ่ายงบประมาณในทางที่ไม่เหมาะสม...” แม้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ประเด็นหลักๆ ที่คณะกรรมการบริหารอภิปรายกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง เป็นเรื่อง “ขอบเขตของอำนาจหน้าที่และจะทำยังไงต่อกับเครือข่ายนี้ดี” แล้วจะให้ข้าพเจ้าปฏิเสธอย่างไรว่าแถลงการณ์ฉบับนี้...ไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนความเข้าใจของผู้อ่านให้พุ่งเป้าไปยังเรื่องการเงิน?

 

 


ท่านอาจไม่ละอายแก่ใจ หรือท่านอาจอ้างเหตุผลอันชอบธรรมรอบคอบ แต่ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจที่การตัดสินใจนี้ออกมาจากผู้มีอำนาจในพรรค ท่านต้องทบทวนตัวเองให้มากๆ ว่าท่านกำลังนำคนของท่านไปสู่อะไร และอะไรนำพาท่านมาสู่จุดนี้

ท่านอาจกล่าวอ้างว่าเพราะก่อนหน้านี้ เครือข่ายคนรุ่นใหม่ฯ แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกับพรรค หรือดูจงใจ “บลัฟพรรค” ในประเด็นที่เป็นเรื่องของ “คุณค่าเจตนารมณ์ทางการเมือง” แต่การที่ท่านบลัฟเรากลับ อ้างว่าเพราะได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการเงิน เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจมากที่ต้องเล่นเกมนี้กับท่าน

ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องชี้แจงถึงที่มาและเนื้อหาให้มีใครเสียหายเพิ่ม เพราะท่านได้ให้เหตุผลแก่ข้าพเจ้าล่วงหน้าแล้ว ว่ามติของคณะกรรมการบริหารให้เป็นความลับภายในคณะกรรมการบริหารซึ่งข้าพเจ้าก็เคารพแก่วิจารณญาณและประสบการณ์ของคณะบริหารของพรรค อย่างไรก็ตาม พอเป็นเอกสารที่แถลงถึงคณะทำงาน กลับมีเนื้อหาอย่างที่กล่าวในช่วงต้น... ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าใครร่างแถลงการณ์ ใครให้แถลงการณ์นั้นผ่านการอนุมัติ... และข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะรู้

ข้าพเจ้ายังปรารถนาดีต่อมนุษย์ในองค์กรของท่าน และข้าพเจ้าไม่ต้องการสร้างรอยบาดหมางให้แก่คณะทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง ข้าพเจ้าไม่ต้องการระงับความฝันของผู้ที่ยังคงมีฝัน การกระทำของข้าพเจ้าในครั้งนี้เป็นความรู้สึกของข้าพเจ้าในฐานะปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นเพียงอดีตคณะทำงาน

การเล่าความรู้สึกโดยไม่มีตำแหน่งมาเป็นตัวประกัน เป็นสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าสามารถทำได้โดยไม่ให้กระทบแก่ความรับผิดชอบ หน้าที่การงาน อนาคตทางการเมือง หรือเงินเดือนของใคร

ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่เปิดเผยได้ และเป็น Final Call ที่หวังว่าจะทำให้ผู้ดำเนินงานในพรรคนำกรณีของข้าพเจ้าไปปรับปรุงองค์กรและทบทวนการตัดสินใจในอดีตและในอนาคตให้สง่างามยิ่งขึ้น

บัดนี้ข้าพเจ้าไม่มีความผูกพันใดกับพรรคอนาคตใหม่ ชื่อก็ไม่อยากได้ยิน เสื้อผ้าข้าวของก็ไม่อยากเห็น ส่วนความประทับใจที่มีกับคนยังคงมีอยู่ ข้าพเจ้าเรียนรู้และได้พบคนที่น่านับถือจากทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกภูมิภาค ข้าพเจ้าปรารถนาให้พรรคโอบอุ้มคนเหล่านี้อย่างปราศจากอคติและเป็นธรรมในเวลาที่พวกเขามีข้อเรียกร้องหรือมีข้อขัดแย้งต่อทิศทางของพรรค

ข้อความนี้ใช้เพื่อสื่อสารถึงมวลมิตรที่เชื่อมต่อกับพรรคอนาคตใหม่โดยมีข้าพเจ้าเป็นตัวกลาง บัดนี้ข้าพเจ้าขอยุติความสัมพันธ์ดังกล่าว ขอให้มิตรของข้าพเจ้าตัดสินใจและจัดวางความสัมพันธ์ต่อพรรคด้วยวิจารณญาณของตัวท่าน หรือจนกว่าท่านจะประสบสถานการณ์เช่นนี้ด้วยตัวเอง

หากท่านใช้ความหวังเป็นเชื้อไฟในการเรียกร้องให้ใครสักคนลงมือลงแรง ก็ให้รักษาสิ่งนั้นไว้ และเมื่อท่านได้ปล่อยให้ความกังวลขึ้นเป็นเจ้าเรือนแล้ว ก็ขอให้ท่านดูแลมันให้ดี ... อย่าให้ความกังวลกลืนกินความหวังของท่านหรือของใครอีก เพราะความหวังเป็นของหายากในสังคมที่เจ็บป่วยนี้

เมื่อสถานการณ์เหมาะสม หวังว่าจะได้พบและสร้างคุณประโยชน์หรือสนับสนุนให้แก่กันและกันในทางอื่น 
นานา ย่างฤดูหนาว
รักทุกคนนะแต่ตอนนี้ขอรักตัวเองก่อนค่ะ
หมดแพสชัน
เจ็บสั้นดีกว่าปวดนาน

ทั้งนี้ ดั้งเดิม "น.ส.วิภาพรรณ วงษ์สว่าง" เป็นนักสื่อสารสังคมในกลุ่ม "Young Filmmakers of Thailand" และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพจ "Thaiconsent" ที่พูดถึงปัญหา "เซ็กส์" ของวัยรุ่น และเป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ที่บอกเล่าความรู้สึกในกิจกรรมทางเพศอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ก่อนจะผันตัวมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ กระทั่งถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติงาน


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
นายอารมณ์ เคนหล้า


HASTAG : วิภาพรรณ วงศ์สว่าง  อนาคตใหม่  พรรคอนาคตใหม่ 

ติดตามข่าวอื่นๆ