เปิด 9 เส้นทาง "Bike อุ่นไอรัก" พรุ่งนี้เปิดลงทะเบียน

เพจเฟซบุ๊ก "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ได้โพสต์ข้อความพร้อมเผยเส้นทางกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยระบุว่า วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต - สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนสามารถเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ได้ใน 9 เส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนิน รายละเอียด ดังนี้

 

ขบวนปั่นจักรยานลานคนเมือง จำนวน 8,000 คน ระยะทาง 4.2 กม. (เฉพาะลงทะเบียนแบบกลุ่ม "ครอบครัว" เท่านั้น)

จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่ลานคนเมือง - อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - แยกผ่านพิภพลีลา - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร - ศาลหลักเมือง - ถนนหน้าพระลาน - ถนนมหาราช - ถนนท้ายวัง -

ถนนเจริญกรุง - แยกถนนอุณากรรณ – สิ้นสุดที่ลานคนเมือง

จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ ศาลาว่าการ กทม. ตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น.

เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

จุดแวะชม : เสาชิงช้า, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, ท่าราชวรดิษฐ และสวนสราญรมย์

 


ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง 1 จำนวน 10,000 คน ระยะทาง 16.2 กม.

จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่สนามม้านางเลิ้ง (หน้ากองสลากเก่า) - แยกมิสกวัน - แยกผ่านพิภพลีลา - แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน - แยก S.A.B. - สะพานพระปกเกล้า - แยกบ้านแขก -

ถนนอิสรภาพ - ถนนท่าดินแดง - สะพานพุทธ - ถนนมหาราช - ถนนหน้าพระธาตุ - ถนนเจ้าฟ้า - ถนนราชดำเนินกลาง - แยกผ่านฟ้า - ถนนนครสวรรค์ - สะพานเทวกรรมรังรักษ์ - สิ้นสุดที่สนาม

ม้านางเลิ้ง

จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สนามม้านางเลิ้ง เวลา 10.00 – 13.00 น.

เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง 2 จำนวน 12,000 คน ระยะทาง 6.2 กม.

จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่สนามม้านางเลิ้ง (แยกพาณิชยการ) – แยกผ่านพิภพลีลา - สะพานพระปิ่นเกล้า - แยกอรุณอมรินทร์ - สะพานพระราม 8 – แยกวิสุทธิกษัตริย์ - แยก จปร. - แยกมิสกวัน

- สิ้นสุดที่สนามม้านางเลิ้ง

จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สนามม้านางเลิ้ง เวลา 10.00 – 13.00 น.

เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ขบวนปั่นจักรยานสนามหลวง จำนวน 20,000 คน ระยะทาง 11 กม.

จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่สนามหลวง – แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน - แยก S.A.B. - สะพานพระปกเกล้า - แยกบ้านแขก - ถนนอิสรภาพ - ถนนท่าดินแดง - สะพานพุทธ - ถนนมหาราช -

ถนนหน้าพระธาตุ - สิ้นสุดที่สนามหลวง

จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สนามหลวงบริเวณสนามหญ้า ตรงข้าม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 10.00 – 13.00 น.

เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

ขบวนปั่นจักรยานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 4,000 คน ระยะทาง 20.6 กม.

จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – แยกพระประแดง - (กลับรถ) ซอยสุขสวัสดิ์ 47 - แยกพระประแดง - สิ้นสุดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เวลา 10.00 – 13.00 น.

เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

ขบวนปั่นจักรยานใต้สะพานตากสิน จำนวน 5,000 คน ระยะทาง 23.2 กม.

จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่ใต้สะพานตากสิน - แยกพระประแดง - (กลับรถ) ซอยสุขสวัสดิ์ 47 - แยกตากสิน – สิ้นสุดที่ใต้สะพานตากสิน

จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ (ใต้สะพานตากสิน) เวลา 10.00 – 13.00 น.

เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ดูภาพแผนที่ขบวนปั่นจักรยานถนนอินทรพิทักษ์ (ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) จำนวน 15,000 คน ระยะทาง 24.3 กม.

จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่วงเวียนใหญ่ - แยกพระประแดง - (กลับรถ) ซอยสุขสวัสดิ์ 47 - แยกพระประแดง – สิ้นสุดที่วงเวียนใหญ่

จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ หน้าประตูทางเข้า ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 10.00 – 13.00 น.

เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ขบวนปั่นจักรยานพระประแดงอาเขต จำนวน 15,000 คน ระยะทาง 23.7 กม.

จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่พระประแดงอาเขต – แยกมไหศวรรย์ - แยกท่าพระ - วงเวียนใหญ่ - แยกพระประแดง - (กลับรถ) ซอยสุขสวัสดิ์ 47 – สิ้นสุดที่พระประแดงอาเขต
จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ ลานกิจกรรมพระประแดงอาเขต เวลา 10.00 – 13.00 น.
เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

ขบวนปั่นจักรยานโกดังศุภนาวากรุ๊ป จำนวน 11,000 คน ระยะทาง 23 กม.

จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่โกดังศุภนาวากรุ๊ป – แยกพระประแดง - โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า - วงเวียนใหญ่ (วนกลับ) - โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า - แยกพระประแดง -สิ้นสุดที่โกดังศุภนาวากรุ๊ป

จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ บ.ศุภนาวา เวลา 10.00 – 13.00 น.

เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่พรุ่งนี้ (19 พ.ย.) เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุญชัย ธนะไพรินทร์


HASTAG : Bike อุ่นไอรัก 

ติดตามข่าวอื่นๆ