“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือล่วงหน้า เปิดเวทีการให้ข้อมูล ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ได้จัดเวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย ของ สปป.ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำ

โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมในเวทีการให้ข้อมูล จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดติดแม่น้ำโขง (เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) คณะกรรมการลุ่มน้ำ และกลุ่มผู้ใช้น้ำ

 

 

 

 

 


เวทีการประชุมการให้ข้อมูลฯ ในครั้งนี้ เพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของโครงการฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบข้อมูลการพัฒนาโครงการ รายงานผลการศึกษาฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยน รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล ต่อกระบวนการ PNPCA และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อรวมรวม วิเคราะห์ จัดทำเป็นประเด็น ท่าทีของประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อ สปป.ลาว ผ่านสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) ต่อไป

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : กระทรวงทรัพยากร  กรมทรัพยากรน้ำ  น้ำ 

ติดตามข่าวอื่นๆ