ภาพสุดแสนประทับใจ!!! สมเด็จพระเทพ ก้มพระองค์กราบ สมเด็จพระสังฆราช ทำซาบซึ้งน้ำตาซึม

ในเพจ “สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช”โพสต์ภาพอันแสนประทับใจ ที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก้มพระองค์ลงกราบสมเด็จพระสังฆราช

 

"วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปวัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ ในการถวายน้ำสรงศพสมเด็จพระมหาวีรวงศ์"

 


 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุญระดม จิตรดอน


HASTAG : สมเด็จพระสังฆราช  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ติดตามข่าวอื่นๆ