สถ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโสธร ยอดเงินร่วม 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ณ พระอารามหลวง วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา


โดยในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 นี้ มีพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วม เช่น พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระราชปริยัติสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พระราชภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พระครูโสภณสรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อีกกว่า 71 รูป 

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี ได้ถวายเครื่องกฐินพระราชทาน และคณะผู้บริหารได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้ยอดจำนวนเงินที่มีผู้บริจาคร่วมถวายพระราชกุศล เป็นจำนวนเงิน 2,919,999 บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ทั้งยังขอปวารณาถวายจัตุปัจจัยถวายพระราชกุศล โดยมีรายการดังนี้ สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง จำนวน 100,000 บาท , บำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวรารามวรวิหาร จำนวน 10,000 บาท และมอบเงินให้โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์บางคล้า จำนวน 10,000 บาท อีกด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : สถ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ