เซียนปลากัดเผย ! ประเด็นสัตว์น้ำประจำชาติ คาดสัปดาห์นี้มีข่าวดี เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย

จากกรณีที่มีการ ผลักดันให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ซึ่งทางภาครัฐนำโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและภาคเอกชน กลุ่มรณรงค์และเลี้ยงปลากัด ได้ทำการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาเรื่อง การผลักดันให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติต่อไปนั้น  โดยจุดประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอเรื่องดังกล่าวก็เพื่อ ไม่อยากให้ปลากัดซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ถูกประเทศอื่นจดทะเบียนครอบครองกรรมสิทธิไปเหมือนกับ กรณีของ แมววิเชียรมาศ และอีกหลายกรณี  แต่การนำเสนอเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย ทางผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามและแก้ไขเอกสารต่างๆให้มีความสมบูรณ์ที่สุดกันอยู่หลายครั้งเพื่อที่จะเสนอเรื่องให้ผ่านคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

 

 

ซึ่งล่าสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง ได้นำเอกสารไปส่งแก่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ อีกครั้ง หลังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา ทางอธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ได้เซ็นต์เอกสารทั้งหมด

ขณะที่วันเดียวการทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ เพื่อไปสอบถาม คุณ มนูธรรม หาญณรงค์พาณิชย์ หรือ ลุงแดง ปลากัดยักษ์ หนึ่งในผู้ที่รณรงค์เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสนอให้ปลากัด เป็นสัตว์น้ำประจำชาติรวมถึงความเชื่อมั่นของลุงแดงในเรื่องนี้ด้วย

 

 

ลุงแดง กล่าวว่า ความคืบหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอปลากัดให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ต่อคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นข่าวที่คนเลี้ยงปลากัดและผู้รณรงค์ทั้งหมดเป็นความภูมิใจ โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา ทางอธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล(ดร.น้อย)    ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง ได้เซ็นต์เอกสารทั้งหมดเพื่อส่งไปที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติและวันที่ 5 พฤศจิกายน 61 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ก็ได้เชิญทางกรมประมง ดร.น้อย เข้าไปชี้แจงว่าเอกสารที่ส่งไป มีติดข้อบกพร่องหรือสอบถามให้มั่นใจ100% ว่าปลากัดจะได้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติได้อย่างไร เพื่อที่จะทำให้กระชับขึ้น 

 

 

ซึ่งทางตัวลุงเองต้องขอบคุณทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณ กฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ ,ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง, คุณ เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง และ คุณ นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นเหมือนกับหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนเรื่องปลากัดอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าหลังจากที่กรมประมงได้เข้าไปชี้แจง กับ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเพื่อที่ส่งเรื่องขึ้นไปข้างบน มั่นใจว่าภายในอาทิตย์นี้จะมีข่าวดี หรือ เป็นข่าวที่คณะกรรมการทั้งหมดมองปลากัดตัวน้อยของพวกเราให้เป็นเอกลักษณ์  เพราะลุงพูดอยู่เสมอว่า “ปลากัดเกิดที่เมืองไทยแน่นอน ไม่ได้มีในน่านน้ำของคนอื่น อยู่ในประเทศไทยและเกิดในประเทศไทย และสามารถที่จะพัฒนาได้ให้เป็นหลายๆรูปแบบ ที่เกิดจากเหล่าของปลากัดแน่นอน”

 


คาดว่าวันนี้ (วันที่ 5 พ.ย.61) หลังจากที่ชี้แจงแล้วคาดว่าเอกสารทั้งหมดที่จะถึงสำนักนายกแล้วคาดว่าจะได้รับข่าวดี และเมื่อเอกสารครบถ้วนจะเข้ากรรมการชุดใหญ่ และกรรมการชุดใหญ่น่าจะมองแล้วว่าทำกันมาทั้งเอกชนและกรมประมง ลุงมั่นใจว่าน่าจะผ่านสายตาและความรู้สึกดีๆจากผู้ใหญ่อันนี้ลุงมันใจ เราอาจจะรู้ข่าวดีภายในอาทิตย์


 

 

ลุงแดงจะเดินหน้าเรียกร้อง หรือทวงถามเรื่องนี้อย่างไรต่อไป นั้น จากที่เรื่องไปถึงคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติแล้ว ถ้าข่าวทางเอกลักษณ์ว่าไงก็แล้วแต่ลุงมั่นใจใน คุณ นพนันท์ เพราะคุณ นพนันท์ เป็นคนทวงถามพวกเรา เป็นคนถามข่าว ทวงข่าว จนถึงคณะรัฐมนตรีแน่นอน เรียกว่า คุณ นพนันท์ เป็นเหมือนกับตัวแทนของพวกเรา 

 

 

 

สำหรับ แนวโน้มมีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่ปลากัดจะได้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย นั้นก็หวังอยู่ลึกๆด้วยความเต็ม 100 ว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้ทางผู้ใหญ่หรือทางคณะรัฐมนตรีมองข้ามว่าปลากัดไม่ใช่สัตว์น้ำประจำชาติ หลังจากที่มานั่งดูประวัติศาสตร์ มานั่งดูเรื่องของการพัฒนา มานั่งดูเรื่องของคนเลี้ยง นั่งดูเรื่องของความตื่นตัว เรื่องของความนิยมชมชอบทั่วโลก ลุงเชื่อว่าวันนี้ทางผู้ใหญ่น่าจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับลุง ว่ามันไม่มีข้อที่ทำให้เกิดส่วนเสียเลย 

 


จากวันแรกจนจนถึงวันนี้ความเชื่อมั่นเรื่องปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาตินั้น ส่วนตัวมั่นใจ 100% และถ้าติดขัดอะไรภาคเอกชนและกรมประมงสามารถที่จะตอบคำถามและบอกได้อย่างชัดเจนว่าเอกลักษณ์ของปลากัดมันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแน่นอน   โดยปลากัดจริงๆแล้วเป็นการทำในส่วนของเอกชนที่รักและหลงใหลปกป้องเพื่อไม่ให้เป็นของชาติอื่น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับด้านธุรกิจมาเกี่ยวข้อง    ซึ่งฐานข้อมูลของปลากัดภาครัฐและภาคเอกชนเป็นฐานข้อมูลที่ตรงกันโดยปราศจากการปรุงแต่ง ซึ่งอยู่ในฐานของความจริง ซึ่งดูแลรักษากันมาเป็น100ปี แต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ 2 ขั้นตอน คือ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ถ้าผ่านก็เข้าไปที่คณะรัฐมนตรี ถ้าเข้ารัฐมนตรี คิดว่าผ่านแน่นอน    

 

 

คาดว่าจะได้รับคำตอบชัดเจนเมื่อไหร่ นั้นในความรู้สึกลุงอยากให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ เพื่อให้ทุกคนภายในปีหน้าจะได้รับรู้ว่าปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติของไทย   ซึ่งหลังจากที่ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติแล้ว ธุรกิจในรูปของปลากัด ที่จะสามรถนำไปต่อยอดเป็นในเรื่องของเสื้อผ้า ของชำร่วย ของแต่งบ้าน อันนี้จะเป็นส่วนเสริม ที่ได้จากคำว่า ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ  ทั้งนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่า หลังจากที่ทางกรมประมงได้นำเอกสารไปส่งที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวานนี้ คือวันที่ 5 พฤศจิกายน 61 จะเป็นเช่นไรต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ชาคริตส์ คงหาญ


HASTAG : สัตว์น้ำประจำชาติ  ปลากัด 

ติดตามข่าวอื่นๆ