เปิดภาพคุณน้ำผึ้งหลังปลงผมบวช ไม่ได้แค่สละเพศฆราวาส เปิดใจขอไปถึงนิพพาน

จากกรณีเฟซบุ๊ก คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร ซึ่งเป็นของ คุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ โดยระบุว่า อยู่ที่ วัดป่านาคำน้อย(พระอาจารย์อินทร์ถวาย) เทศบาลนครอุดรธานี  ซึ่งเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่าสังคม ประชาชนต่างซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งต่อการบวชในครั้งนี้ของคุณน้ำผึ้ง ซึ่งมีการเปิดเผยถึงเหตุผลในการสละเพศฆราวาส แม้มียศถาตำแหน่งสูงหากแต่ก็ยังหวังจะไปให้ถึงนิพพาน

 

 

วันนี้ (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๖:๐๐ น.

 

คุณน้ำผึ้ง ได้ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

 


 

ในการออกบวชเนกขัมมจาริณี สละเพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เพื่อเข้าสู่เพศนักบวชในพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลา 1 เดือน

ที่วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

 

 

โดยการออกบวชครั้งนี้เพื่อถวายพระบูรพมหากษัตริยธิราชเจ้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกๆ พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์

 

 

และทดแทนบุญคุณบิดา มรรดา พร้อมทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่พระองค์มีความเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าในทุกเรื่อง ดุจเช่นเดียวกับพระมารดา ข้าพเจ้ามีความสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้

ตลอดจนผู้มีพระคุณกับเราทุกๆ คน รวมถึงตัวเราให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส รู้แจ้งเห็นธรรม

 

 

หวังว่าในอนาคตถ้าเรายกระดับจิตได้สูง เราก็จะรู้จักตัดกิเลส ณ ถึงวันหนึ่งอาจจะเป็นไปในการนิพพานเป็นที่สุด

 

หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน กระทำกรรมหนึ่งกรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลับ ทั้งที่รู้และไม่รู้ โดยเจตนาหรือมิเจตนาก็ดี ขอโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วย เทอญ

 

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : คุณน้ำผึ้ง  องค์โสมฯ  บวช 

ติดตามข่าวอื่นๆ