อนุโมทนาบุญ เปิดเฟซบุ๊ก "คุณน้ำผึ้ง" แสดงเหตุผลบวชเนกขัมมจาริณี ซาบซึ้งยิ่งในจิตกุศล

จากกรณีเฟซบุ๊ก เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จไปยังวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี ในพิธีบวชเนกขัมมจาริณี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาของพระองค์ ซึ่งได้สร้างความซาบซึ้งใจต่อพสกนิกรเป็นอย่างยิ่งต่อภาพเรื่องราวดังกล่าว ขอนำมาเผยแพร่เพื่อความปลาบปลื้มของพสกนิกรคนไทยต่อไปนั้น 

โดยหม่อมหลวงสราลี กิติยากร หรือ คุณน้ำผึ้ง (เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2509) เป็นนักแสดง, พิธีกร คอลัมนิสต์ และนักธุรกิจชาวไทย เป็นธิดาคนเล็กในหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร และเป็นพระขนิษฐาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : พระองค์โสมฯเสด็จบวชเนกขัมมจาริณี คุณน้ำผึ้ง พระขนิษฐา วัดป่านาคำน้อย


ล่าสุดเมื่อตรวจสอบในเฟซบุ๊กของ คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร ได้โพสต์ข้อความ ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการออกบวชเนกขัมมจาริณีครั้งนี้ ระบุว่า "วันนี้ (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๖:๐๐ น.

 

คุณน้ำผึ้ง ได้ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ในการออกบวชเนกขัมมจาริณี สละเพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เพื่อเข้าสู่เพศนักบวชในพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลา 1 เดือน  ที่วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

 

 

 

 


โดยการออกบวชครั้งนี้เพื่อถวายพระบูรพมหากษัตริยธิราชเจ้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกๆ พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ และทดแทนบุญคุณบิดา มรรดา พร้อมทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่พระองค์มีความเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าในทุกเรื่อง ดุจเช่นเดียวกับพระมารดา ข้าพเจ้ามีความสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้ ตลอดจนผู้มีพระคุณกับเราทุกๆ คน รวมถึงตัวเราให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส รู้แจ้งเห็นธรรม หวังว่าในอนาคตถ้าเรายกระดับจิตได้สูง เราก็จะรู้จักตัดกิเลส ณ ถึงวันหนึ่งอาจจะเป็นไปในการนิพพานเป็นที่สุด หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน กระทำกรรมหนึ่งกรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลับ ทั้งที่รู้และไม่รู้ โดยเจตนาหรือมิเจตนาก็ดี ขอโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วย เทอญ"

 

 

 

 

 

นับเป็นข้อความที่อ่านแล้วซาบซึ้งใจ ทำให้มีชาวโซเชียลจำนวนมาก เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญ  และปลื้มปิติไปกับบุญกุศลใหญ่ที่คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร ได้ทำในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล


HASTAG : หม่อมหลวงสราลี กิติยากร  คุณน้ำผึ้ง  บวชชี  ซาบซึ้ง  พระองค์โสม 

ติดตามข่าวอื่นๆ