สาธุ!!! คุณ น้ำผึ้ง ม.ล.สราลี กราบพระบาททูลลาพระองค์โสมฯออกบวช1เดือน วัดป่านาคำน้อย เห็นภาพแล้วน้ำตาซึม

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพร้อมด้วย ท่านผู้หญิง พันธุ์สวลี กิตติยากร พระมารดาไปทรงเป็นประธานในพิธีบวชเนกขัมมจาริณี คุณน้ำผึ้ง  ม.ล 
สราลี กิติยากร พระขนิษฐา ที่วัดป่านาคำน้อย อำเภอ นายูงจังหวัดอุดรธานี


 

และในเฟสบุค “คุณน้ำผึ้ง-ม.ล สราลี กิติยากร “ ได้โพสต์ภาพและรายละเอียดการออกบวชครั้งนี้ไว้ว่า ...“วันนี้(3 พฤศจิกายน2561)เวลา 16:00 น. คุณน้ำผึ้งได้ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

 

ในการออกบวชเนกขัมมจาริณี สละเพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพื่อเข้าสู่เพศนักบวชในพุทธศาสนาด้วยการศึกษาปฎิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลา1เดือน ที่วัดป่านาคำน้อยตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูงจังหวัดอุดรธานี

 

 

โดยการออกบวชครั้งนี้เพื่อถวายพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกๆพระองค์ พระบรมวงศานุวงค์ทุกๆพระองค์

 

 


และทดแทนบุญคุณบิดามารดาพร้อมทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ที่พระองค์มีความเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าในทุกเรื่อง ดุจเช่นเดียวกับพระมารดาข้าพเจ้ามีความสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้  ตลอดจนผู้มีพระคุณกับเราทุกๆคน รวมถึงตัวเราให้เรามีจิตใจที่ผ่องใสรู้แจ้งเห็นธรรม

 

 

หวังว่าในอนาคตถ้าเรายกระดับจิตได้สูงเราก็จะรู้จักตัดกิเลส ณ.ถึงวันหนึ่งอาจจะเป็นไปในการนิพพานเป็นที่สุด

 

 

หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน กระทำกรรมหนึ่งกรรมใด ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้า และรับหลังทั้งที่รู้ และไม่รู้ โดยเจตนาหรือ มิเจตนาก็ดี ขอโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

 

 

 

ขอบคุณ: ภาพ และ ข้อมูล จากเฟสบุค คุณน้ำผึ้ง-ม.ล สราลี กิติยากร


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุญระดม จิตรดอน


HASTAG : ม.ล.สราลี  พระองค์โสมฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ