ปชช.ต้องรู้ เริ่มใช้ e-Notice System ประกาศคดี นัดไต่สวนผ่านเว็บฟรี เสิร์ชหาเหมือน Google ช่วยประหยัดเงิน

จากกรณีวันนี้(3 พ.ย.) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ได้ออกมาเปิดเผย ขณะนี้นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้ออกคำแนะนำ และ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61 ที่ผ่านมา โดยการประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอและการส่งคำฟ้องหรือเอกสารทางคดีอื่น ๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนพิจารณาคดีของศาลได้โดยสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ทั้งนี้สำนักงานศาลยุติธรรม ได้พัฒนาระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน ด้วยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System) ขึ้น ซึ่งระบบมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางที่ทุกศาลสามารถใช้ประกาศเอกสารทางคดีได้ และประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์กลาง (https://enotice.coj.go.th) หรือเว็บไซต์ของศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานแต่อย่างใด

 

 

 


 

“ระบบนี้ ศาลจะใช้ในการประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอต่าง ๆ เช่น คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร แทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือใช้ลงโฆษณาประกาศคำฟ้องและเอกสารทางคดีอื่น ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งด้วยเจ้าพนักงานศาลหรือวิธีอื่นได้ โดยคู่ความ ทนายความ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอให้ศาลประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอหรือลงโฆษณาเอกสารทางคดีต่าง ๆ ด้วยระบบ e-Notice System ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปสามารถติดตามประกาศของศาล ผ่านทางเว็บไซต์ https://enotice.coj.go.th ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการประกาศทางหนังสือพิมพ์ อีกทั้งลดขั้นตอนระยะเวลาในกระบวนพิจารณาของศาลได้อย่างมากด้วย”

 

 

นอกจากนี้โฆษกศาลยุติธรรม ยังเปิดเผยอีกว่า ระบบ e-Notice System ยังมีฟังก์ชั่นที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากชื่อคู่ความ ชื่อศาล ชื่อเรื่อง และหมายเลขคดี ที่มีวิธีการทำงานคล้ายกับ Google search เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการลงโฆษณามากกว่าการประกาศทางหนังสือพิมพ์ที่ศาลใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการประทับรับรองเวลา (time stamp) ลงในเอกสารที่ได้ประกาศทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้มีการลงประกาศไปแล้วเมื่อใด

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : ชีพ จุลมนต์  ศาลฏีกา  นัดไต่สวน 

ติดตามข่าวอื่นๆ