ไทยร่วงอันดับ "ประเทศใจบุญ" ในรอบ 8 ปี แพ้เมียนมา-อินโดนีเซีย

องค์กร Charities Aid Foundation (CAF) เผยแพร่รายงาน World Giving Index 2018 หรือรายงานประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการจัดอันดับประเทศที่ผู้คนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของทุกปี โดยในครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับจำนวน 144 ประเทศ พบว่าประเทศไทยอันดับโดยรวมร่วงลงอย่างมาก จากอันดับ 16 ในปีที่แล้ว (2017 หรือ 2560) ซึ่งมีจำนวนประเทศเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวน 139 ประเทศ ลงไปอยู่ในอันดับ 61 ในปีนี้

 

 

อีกทั้งเมื่อดูจากคะแนนทั้ง 3 ด้านก็พบว่าไทยนั้นอันดับร่วงลงทุกด้าน ได้แก่ “การช่วยเหลือคนแปลกหน้า (Helping A Stranger)” ร่วงจากอันดับ 64 ในปีที่แล้วลงไปอยู่อันดับ 122 ในปีนี้ ส่วนด้าน “การใช้เวลาเป็นจิตอาสา (Volunteering Time)” ร่วงจากอันดับ 70 ในปีที่แล้วลงไปอยู่อันดับ 113 ในปีนี้ ไม่เว้นแม้แต่ “การบริจาคเงิน (Donating Money)” ที่ปีก่อนไทยอยู่อันดับ 5 และเคยครองแชมป์ในรายงานปี 2011 (2554) อีกทั้งยังติด 5 อันดับแรกทุกปียกเว้นปี 2016 (2559) ที่ตกไปอยู่ในอันดับ 12 แต่ในรายงานปี 2018 นี้กลับร่วมหนักไปอยู่อันดับที่ 22

 

สำหรับ 10 อันดับประเทศที่ผู้คนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในรายงาน World Giving Index 2018 นี้ คะแนนโดยรวมอันดับ 1 อินโดนีเซีย อันดับ 2 ออสเตรเลีย อันดับ 3 นิวซีแลนด์ อันดับ 4 สหรัฐอเมริกา อันดับ 5 ไอร์แลนด์ อันดับ 6 อังกฤษ อันดับ 7 สิงคโปร์ อันดับ 8 เคนยา อันดับ 9 เมียนมา และอันดับ 10 บาห์เรน ทั้งนี้เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า 10 ประเทศที่ดีเด่นด้านการช่วยเหลือคนแปลกหน้า อันดับ 1 ลิเบีย อันดับ 2 อิรัก อันดับ 3 คูเวต อันดับ 4 ไลบีเรีย อันดับ 5 เซียราลีโอน อันดับ 6 บาห์เรน อันดับ 7 แกมเบีย อันดับ 8 ซาอุดิอาระเบีย อันดับ 9 เคนยา และอันดับ 10 สหรัฐอเมริกา

 

 


10 ประเทศที่ดีเด่นด้านการใช้เวลาเป็นจิตอาสา อันดับ 1 อินโดนีเซีย อันดับ 2 ไลบีเรีย อันดับ 3 เคนยา อันดับ 4 ศรีลังกา อันดับ 5 นิวซีแลนด์ อันดับ 6 ออสเตรเลีย อันดับ 7 ไอร์แลนด์ อันดับ 8 สหรัฐอเมริกา อันดับ 9 สิงคโปร์ และอันดับ 10 มอริเชียส ส่วน 10 ประเทศที่ดีเด่นด้านการบริจาคเงิน อันดับ 1 เมียนมา อันดับ 2 อินโดนีเซีย อันดับ 3 ออสเตรเลีย อันดับ 4 อังกฤษ อันดับ 5 นิวซีแลนด์ อันดับ 6 เนเธอร์แลนด์ อันดับ 7 นอร์เวย์ อันดับ 8 ไอซ์แลนด์ อันดับ 9 ไอร์แลนด์ และอันดับ 10 มอลตา

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่ : https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf?sfvrsn=c28e9140_2

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุญชัย ธนะไพรินทร์


HASTAG : ประเทศใจบุญ  ไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ