พระเจ้าอยู่หัว เสด็จทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร องค์เคยถวายกางกั้นพระบรมโกศในหลวงร.9 วัดราชบพิธ พระสังฆราชเฝ้าฯกราบสาธุ

จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุพระกรณียกิจ ที่ Wat Ratchabophitเขตพระนคร โดยมีข้อความดังนี้ เย็นวันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามแรกของการพระกฐินหลวง

 

 

โอกาสนี้ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชอุปัธยาจารย์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 

 


 

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระวิหารคดสู่ภายในพระเจดีย์วัดราชบพิธ ทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร องค์ที่เคยถวายกางกั้นพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นถวายกางกั้นเป็นพุทธบูชาพระพุทธรูปนาคปรก ประธานพระเจดีย์

 

 

 

 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับเครื่องสักการะและไทยธรรมจากสาธุชนที่มาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลการพระกฐินหลวงเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : ในหลวงร.10  ในหลวงร.9  สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ