โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (คลินิกแก้หนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (คลินิกแก้หนี้)” โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวสมศรี หลิมตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด นายอนุพันธ์ พานิช นางพิศมัย ศรีเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ ริ้วธงชัย ประธานอนุกรรมการเงินกู้ นางชบาไพร ชุนถนอม อนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน นายเชื้อ ฮั่นจินดา ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกล่าวว่า โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (คลินิกแก้หนี้) นี้ เป็นโครงการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (สอ.สถ.) จัดขึ้นโดยมีนโยบายในการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันที่ได้รับการโอนหนี้จากผู้กู้ที่ค้างชำระ เพื่อให้ผู้ค้ำประกันได้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้ยุติในคราวเดียว และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการชำระหนี้ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถที่แท้จริง ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่ผู้ค้ำประกัน ให้ได้มีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ หรือขอประนอมหนี้ และปลดภาระหนี้ ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินขึ้น ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันไว้ด้วย ดังนี้


1. ยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ/ดอกเบี้ยเก่าของผู้กู้ ทั้งหมดแก่ผู้ค้ำประกัน (สงวนสิทธิ์เรียกเก็บจากผู้กู้)

2. ผู้ค้ำประกันมีสิทธิฟ้องดำเนินคดีกับผู้กู้ โดยสหกรณ์ช่วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีร้อยละ 50 ของใบเสร็จรับเงินที่นำมาแสดงกับสหกรณ์

3. สมาชิกที่เป็นผู้ค้ำประกันสามารถส่งคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ (รวมหนี้ หรือแยกเฉพาะหนี้ที่รับโอน) โดยสามารถขยายงวดผ่อนชำระได้ถึง 180 งวด และไม่เกินอายุราชการ

4. ผู้ค้ำประกันที่พ้นสมาชิกภาพไปแล้วสามารถส่งคำขอประนอมหนี้ได้ ถ้าชำระเงินต้นทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ/ดอกเบี้ยเก่า ร้อยละ 90 หรือ ขยายงวดผ่อนชำระได้ถึง 120 งวด และไม่เกินอายุราชการ

5. กรณีที่เป็นหนี้ก่อนปี พ.ศ. 2556 เมื่อสมาชิกชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวกันจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันร้อยละ 20 ของเงินต้น แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

อธิบดีกล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการของคลินิกแก้หนี้นั้น จะมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงเดือนธันวาคม 2561 ดังนั้น หากสมาชิกรายใดมีปัญหา ก็ขอให้ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เพื่อรับคำปรึกษาและแนะนำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

 

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "กรมประชาสัมพันธ์" หารือร่วม "กกต." จ่อไฟเขียว เปิดให้พรรคการเมืองหาเสียงผ่านโทรทัศน์)

 

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "กกต." เร่งประชาสัมพันธ์เลือกตั้งก่อนปีใหม่ ตั้งเงินรางวัล 6 หลักผู้แจ้งเบาะแสโกง)


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : สถ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ประชาสัมพันธ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ