ปตท. สนับสนุนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 คณะกรรมการมีมติให้เข้าร่วมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หลังประมูลแล้วเสร็จ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการ ปตท. วันนี้ (19 ตุลาคม) คณะกรรมการ ปตท. มีมติให้บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือเอ็นโก้ (EnCo) พิจารณาเข้าร่วมในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ภายหลังที่ทราบว่าบริษัทใดชนะการประมูลเพื่อให้มีเวลาศึกษาเทคนิคและรูปแบบธุรกิจ (Business model) ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

        ทั้งนี้ โครงการประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง- สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ EnCo
ศึกษาความเป็นไปได้การลงทุน เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีของรัฐมีความน่าสนใจตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งกลุ่ม ปตท. มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน โรงปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าในพื้นที่และมีบุคลากรในพื้นที่ภาคตะวันออกหลายหมื่นคนรวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง“ปตท.พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศตามยุทธศาสตร์  Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P)อย่างสมดุล คือ การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People)การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet)และเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity)เพื่อรองรับความต้องการของโลกและประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป” นายชาญศิลป์ กล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : ปตท  น้ำมัน 

ติดตามข่าวอื่นๆ