หมายหัวโกง!ผู้ถือหุ้น NMG เดินหน้าร้องก.ล.ต.เอาผิดอดีตผู้บริหารตกแต่งบัญชีรายได้!??

ถือเป็นกรณีศึกษายิ่งสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  สำหรับหุ้นกลุ่มสื่ออย่าง "เนชั่น" หลังจากถูกทยอยเปิดข้อเท็จจริงในหลายระดับ ว่า มีข้อมูลหลายส่วนที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม และกำลังเป็นปัญหาทางกฎหมายที่หลายฝ่ายเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด  เพราะมีองค์ประกอบแสดงให้เห็นเจตนาของกลุ่มผู้กระทำซึ่งเป็นอดีตผู้บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) ในลักษณะละเมิดต่อกระทำผิดกฎหมาย   สําหรับการจัดทำงบการเงินประจําปี 2558 และ 2559 ตามมาตรา 240 และ 312 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนและเกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจโดยรวม

 

(คลิกอ่านข่าวประกอบ :  กระชากหน้ากาก! “เนชั่น” ยื่น ก.ล.ต. เอาผิดอดีตผู้บริหารฯ ตกแต่งบัญชีรายได้เกินจริง? )

 

ล่าสุดเมื่อวันที่  18   ตุลาคม  2561  นายดิษเดช  หิรัญจิรคุณ  ผู้ถือหุ้นของบริษัท  เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  (NMG) ได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร NMG ต่อนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. โดยมีนางสาวอุรสา  บรรณกิจโศภณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  ก.ล.ต. เป็นตัวแทนรับเรื่อง

 

 

เนื้อหาสำคัญของหนังสือฉบับดังกล่าว อ้างถึงรายการผลการตรวจสอบการบันทึกรายได้ค้างรับที่มีนัยสำคัญในงบการเงินประจำรอบปี 2560 ของ NMG ที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   โดยทางอดีตผู้บริหาร  NMG ได้นำออกเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561  แล้วพบว่ามีเหตอันควรเชื่อได้ว่ามีการลงบันทึกรายรับเกินจริงในงบ NMG ซึ่งจะกระทบกับความน่าเชื่อถือ การลงทุนของนักลงทุน และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น จึงขอให้ก.ล.ต.ได้มีการตรวจสอบโดยเร็ว

 

 


“มั่นใจว่าก.ล.ต. จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรง และมีข้อมูลเท็จจริงอยู่แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ทางก.ล.ต.เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจากมีความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ซึ่งผมเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นและไม่ทราบสาเหตุที่ถูกห้าม วันนี้จึงเดินทางมายื่นหนังสือในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นตัวแทนของใคร นอกจากนี้ ผู้บริหารชุดใหม่ ควรมีการชี้แจงบ้าง เพราะผู้ถือหุ้นจะทราบข่าวจากสื่อเท่านั้น”

 

 

นายดิษเดช ยังกล่าวอีกว่า ตนเองหวังพึ่งก.ล.ต.ที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุด และหลังจากนี้อาจจะมีการสอบถามไปยังคณะกรรมการชุดใหม่ถึงความคืบหน้า โดยให้เวลาก.ล.ต.ตรวจสอบความชัดเจนภายใน 2 สัปดาห์ หากยังไม่มีความคืบหน้า จะแจ้งความดำเนินคดีกล่าวโทษต่อผู้กระทำผิดเอง  ในฐานะผู้เสียหายร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ  ซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำของคณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารของ NMG ระหว่างปี  2558-2560    เนื่องจากการกระทำดังกล่าว  ถือเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ มาตรา 89/7 และมาตรา 312  ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกถึง 10 ปี

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม


HASTAG : NMG  ก.ล.ต.  เนชั่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ