11.4 ล้านคน ฟังทางนี้ กรมบัญชีกลางเคาะ เปิดบัญชีเงินฝากให้คนจน ฟรี สำหรับโอนคืนเงินแวต

 

      จากกรณีการโอนแวตคืนเป็นเงินออม 1% หลังเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมานั้นทางนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้ออกมาเปิดเผยข่าวการคืนแวต (VAT) ให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการรัฐ จำนวนกว่า 11.4 ล้านคน ที่มียอดการใช้จ่าย 7,000 - 8,000 บาท/เดือน โดยมีการคืนเงินสูงสุด 500 บาท/เดือน/คน ซึ่งจะมีกำหนดการเริ่มจ่ายคืนในเดือนพฤศจิกายน - เมษายน 2562 ในระยะทดลอง 6 เดือนแรกถึงผลตอบรับ11.4 ล้านคน ฟังทางนี้ กรมบัญชีกลางเคาะแล้วเปิดบัญชีเงินฝากให้คนจน ฟรี สำหรับโอนแวตคืน

 

       ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 ทางกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ข้อสรุปในการร่วมมือกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากพิเศษส่งเสริมการออมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่จะได้รับเงินคืนจากโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง 11.4 ล้านคน โดยทั้ง 2 ธนาคารจะเปิดบัญชีให้ฟรีโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปิด การรักษาบัญชี หรือการฝากขั้นต่ำกับผู้ถือบัตร รวมถึงยังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ยังสามารถนำเงินตัวเองมาฝากออมผ่านบัญชีนี้ได้ด้วย เพื่อส่งเสริมการออมแก่ผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับให้ดอกเบี้ย  

 

      ในเบื้องต้น ธ.ก.ส.จะเข้ามาเปิดบัญชีการออมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีอาชีพเกษตรกร หรืออาชีพรับจ้างด้านการเกษตรซึ่งมีจำนวน 4.5 ล้านคน ส่วนอาชีพที่นอกเหนือจากนั้นธนาคารออมสินจะเป็นผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีให้ทั้งหมด 6.9 ล้านคน ซึ่งเงินโอนเข้าบัญชีจะมาจากโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช้จ่ายซื้อสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีของรัฐ

 

 

 

     กล่าวคือ เงินโอนคืนจากภาษีแวตเพื่อส่งเสริมการออม จะเข้าบัญชีนี้ 1% ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561-30 เม.ย. 2562 เป็นระยะเวลา 6 เดือน และมีการโอนเงินเข้าบัญชีการออมทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะต้องมีบัญชีเงินฝากพิเศษเพิ่มคนละ 1 บัญชี เพื่อรองรับการโอนเงินจากโครงการคืนภาษีแวต แม้ก่อนหน้านี้จะมีหรือไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส.หรือออมสินก็ตาม เนื่องจากบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่มีเงื่อนไขพิเศษและลดความซ้ำซ้อนกับบัญชีเดิมที่มีอยู่แล้ว 

 

 

     นอกจากนี้ที่สำคัญทั้ง 2 ธนาคารจะเปิดบัญชีให้กับผู้ถือบัตรทั้ง 11.4 ล้านคนแบบอัตโนมัติ โดยผู้ถือบัตรไม่ต้องเดินทางไปเปิดบัญชีหรือแสดงยืนยันตัวเองที่สาขาเองเลย ซึ่งกรมบัญชีกลางจะมีการประสานนำข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนส่งไปให้กับ 2 ธนาคาร เพื่อเปิดบัญชีให้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่ ส่วนสมุดบัญชี หรือรายละเอียดเลขบัญชีจะมีการทยอยแจ้งไปให้รับทราบภายหลัง ตามชื่อที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการลงทะเบียนไว้

 

      สำหรับกรณีการเชื่อมโยงบัญชีเงินออมพิเศษ กับการเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จะไม่บังคับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิก กอช. หากใครไม่เป็นสมาชิกเงินที่ได้รับจากการคืนแวตจะถูกโอนเก็บไว้เข้าบัญชีไปเรื่อยๆ จนครบกำหนด 3 ปีถึงจะเบิกถอนนำออกไปใช้ได้ แต่หากผู้ถือบัตรคนใดเป็นสมาชิก กอช. กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปพักไว้ในบัญชีพิเศษนี้ก่อน จากนั้นเมื่อยอดเงินครบขั้นต่ำที่ กอช.กำหนดไว้ 50 บาท เงินในบัญชีก็จะถูกโอนเข้าไปในบัญชีของ กอช. โดยอัตโนมัติ

 

 


หากนำบัตรสวัสดิการรัฐ ไปรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรโดยไม่เติมเงินสดเพิ่มเข้าไป จะได้รับเงินโอนภาษีคืนตามอัตรา ดังนี้ 

1. ผู้ที่ได้วงเงิน 200 บาท/เดือน (กลุ่มที่มีรายได้เกินปีละ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท) จะได้รับเงินภาษีคืนสูงสุดที่ 12 บาท/เดือน (200 x 6%) แบ่งเป็นเงินโอนเข้าบัตร 10 บาท และเงินออมเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติอีก 2 บาท ต้องสะสมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงกำหนด 3 ปี จึงสามารถเบิกได้

2. ผู้ที่ได้วงเงิน 300 บาท/เดือน (กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท หรือกลุ่มที่มีรายได้เกินปีละ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ) จะได้รับเงินภาษีคืนสูงสุดที่ 18 บาท/เดือน (300 x 6%) แบ่งเป็นเงินโอนเข้าบัตร 15 บาท และเงินออมเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติอีก 3 บาท ต้องสะสมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงกำหนด 3 ปี จึงสามารถเบิกได้

3. ผู้ที่ได้วงเงิน 500 บาท/เดือน (กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ) จะได้รับเงินภาษีคืนสูงสุดที่ 30 บาท/เดือน (500 x 6%) แบ่งเป็นเงินโอนเข้าบัตร 25 บาท และเงินออมเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติอีก 5 บาท ต้องสะสมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงกำหนด 3 ปี จึงสามารถเบิกได้

 


หลังจากนี้ยังต้องรอดูต่อไปว่าระยะเวลา 6 เดือนที่เป็นระยะทดลองคืนแวตภาษีให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ จะเป็นเช่นไรโดยเฉพาะการตอบรับของประชาชน กับการโอนเงินภาษีแวตคืน ที่จะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไปรยา เปลี่ยนสมัย


HASTAG : เจาะทีนิวส์  ธ.ก.ส.  บัตรคนจน  ออมสิน  กรมบัญชีกลาง 

ติดตามข่าวอื่นๆ