มีสะอึก เผยตัวเลขคนไทยที่ว่างงานล่าสุด ส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตจบใหม่

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยถึงสถิติน่าตกใจออกมาว่า ภาวะการว่างงานของประชาชนประจำเดือนกันยายน ปี 2561 พบว่า มีคนว่างานทั้งหมด 373,000 คน ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ลดลงจากปีก่อนประมาณ 70,000 คน แต่กลุ่มคนที่ว่างงานมากที่สุดนั้นเป็นคนที่จบในระดับอุดมศึกษาถึง 145,000 คน เลยทีเดียว

 

นอกจากนั้นยังมีการแบ่งเป็นกลุ่มอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี นั้นมีอัตราว่างงานถึง 5.1% ส่วนกลุ่มที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปจะอยู่ที่ 0.5% นับเป็นผู้ชายว่างงานกว่าผู้หญิง โดยผู้ชายจะมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1% ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 0.9%

 

และถ้าจะลงลึกไปถึงข้อมูลประสบการณ์การทำงาน การสำรวจนี้ได้พบว่า มีกลุ่มคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวน 178,000 คน ส่วนผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 195,000 คน ผู้ว่างงานในภาคการบริการและการค้า 82,000 คน ภาคการผลิต 96,000 คน ขณะที่ผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 17,000 คน ลงลึกไปถึงสายการเรียนของกลุ่มคนว่างงานนั้น สามารถแบ่งเป็นกลุ่มคนที่จบการศึกษาอยู่ประมาณ 96,000 คน แบ่งได้ดังนี้

 

 


ผู้ที่เรียนจบสายวิชาการจำนวน 68,000 คน
ผู้เรียนจบสายอาชีวะ 17,000 คน
ผู้เรียนจบสายวิชาการศึกษา 11,000 คน.

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์


HASTAG : มีสะอึก  ว่างงาน  ตกงาน  งาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ