"จักรทิพย์" มอบ 6 นโยบายตำรวจ หวังกู้ภาพลบ  ย้ำร่วมทำจิตอาสาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 


" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา" ผบ.ตร." มอบ 6 นโยบายตำรวจ หวังกู้ภาพลบ ย้ำให้ตำรวจทั่วประเทศ ร่วมทำจิตอาสาในพื้นที่ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

 

วันนี้ (6 ต.ค.) ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สโมสรตำรวจถนน วิภาวดดีรังสิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) "พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา" ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) จัดการสัมมนามอบนโยบายบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ รองผบ.ตร. -ผู้บังคับการ ทุกหน่วยทั่วประเทศ รวม 485 นาย

 

ทั้งนี้ รอง ผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ได้มอบนโยบาย แต่ละด้าน ทั้ง งานบริหาร งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานด้านความมั่นคง งานด้านกฎหมายและคดี และงานจเรตำรวจแห่งชาติ จากนั้น ผบ.ตร.จะมอบนโยบายหลัก

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนการมอบนโยบาย มีการเปิดวิดิทัศน์ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ โดยชูหลักปฏิบัติของตำรวจในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “เป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล” พร้อมย้ำ 6 นโยบายหลัก คือ

 

1.การพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดที่ผิดพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด 

 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 

3. การป้องปราบปรามและลดระดับอาชญากรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ 

5. เร่งรัดขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน 

และ6.เสริมสร้างความสามัคคีและบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ

 

 


ทั้งนี้ ในวีดีทัศน์ยังได้เน้นย้ำให้ตำรวจทั่วประเทศ ร่วมทำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ร่วมพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นตำรวจที่แข็งแกร่ง ทักษะทางด้านสืบสวนสอบสวนปราบปราม แก้ปัญหาภาพลักษณ์ด้านลบที่ตำรวจเผชิญโดยระบุว่าตลอดกว่า 3 ปีที่ผ่านมา สามารถกู้ภาพลักษณ์ของตำรวจได้ดีขึ้น เป็นผู้นำที่สามารถประสานเป็นปึกแผ่นกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพขับเคลื่อนเหล่าทัพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และจะนำ ข้าราชการตำรวจสู่ปีที่4ไปด้วยกัน และเพื่อให้งานตำรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผลประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและบริการที่รวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นมีความหวาดกลัวภัยน้อยลงเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใสสะดวกและรวดเร็วส่งผลให้สังคมประเทศชาติมีความมั่นคงและสงบสุข

 

นอกจากนี้มีการนำเสนอข้อมูล ตัวอย่างข่าวสารที่สะท้อนภาพลักษณ์ด้านลบของตำรวจ อาทิ การรับสินบน การวางตัวไม่เหมาะสมเมาสุรา โดยนำเสนอข้อมูลข้าราชการตำรวจ ที่ถูกดำเนินการทางวินัยในปีงบประมาณ 2560 รวม 3,197ราย ตามความผิดข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ออกจากราชการไปแล้วถึง 265 ราย รวมถึงการร้องเรียนพนักงานสอบสวนที่ไม่สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องต่างๆ


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
นายอารมณ์ เคนหล้า


HASTAG : ตร  ผบตร 

ติดตามข่าวอื่นๆ