แบงก์ชาติ ประกาศ "วันหยุดธนาคาร" ประจำปี 2562

เว็บไซต์ ราชกิจนุเบกษา รายงาน ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 19/2561 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 7/2561 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดวันหยุดตามประเพณี ลงนามโดย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดว่า

 

 

 

 

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ.2562

 

 


วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2562

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุญชัย ธนะไพรินทร์


HASTAG : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ