รปช.ยันเดินหน้าไพรมารีโหวตผู้สมัครสส.แม้คสช.ยกเลิก-พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาล

23 ก.ย.61 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ว่าที่หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ว่าที่เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค ร่วมแถลงถึงการจัดกิจกรรมทางการเมือง หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คลายล็อก ว่า ในส่วนของพรรคตกลงกันว่าจะทำไพรมารีโหวตในการเลือกผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค เพราะเห็นว่าเป็นหลักการที่ดี

 

แม้ว่า คสช.จะยกเลิกระบบไพรมารีโหวตไปแล้วก็ตาม เนื่องจากเราเป็นพรรคที่ประชาชนจ่ายเงินให้เราทำงาน ไม่ใช่พรรคของผู้อุปถัมภ์ จึงให้ประชาชนเลือกผู้แทนไม่ใช่พรรคการเมืองเลือกผู้แทนของประชาชน

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล ยังกล่าวย้ำจุดยืนของพรรค ว่า ไม่ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน จะใช้นโยบายคนไทยร่วมกันเราทำได้ หากเป็นฝ่ายค้านก็จะไม่เป็นฝ่ายค้านแบบเก่าๆ แต่จะเป็นเสียงส่วนน้อยที่พร้อมคุยกับรัฐบาลร่วมกันทำงาน เพื่อหาแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ ช่วยให้รัฐบาลทำงานได้ พอมีเลือกตั้งใหม่ก็จะเสนอนโยบายของพรรคให้ประชาชนตัดสินอีกครั้ง

 

ด้าน นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า พรรคได้ออกแบบใบแสดงเจตจำนงค์ขอเป็นสมาชิกพรรค แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก จนกว่าจะได้รับการรับรองเป็นพรรคการเมือง และเปิดโอกาสให้คนที่สนใจจะลงสมัคร ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ แสดงเจตจำนงค์ด้วยเช่นเดียวกัน หากผ่านคุณสมบัติแล้วจะให้เข้าโรงเรียนการเมืองของพรรค เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อมีสมาชิกจำนวนมากพอจะจัดประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดระยะยาวที่จะมีวาระ 4 ปี แทนคณะผู้บริหารชุดก่อตั้งในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีการเลือกตั้งในเดือน ก.พ.ปีหน้า จะเหลือเวลาอีกนิดเดียวในการหาเสียง ทำให้ต้องทำงานหนักภายใต้เวลาที่จำกัด

 

 

ขณะที่ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย กล่าวว่า พรรคได้เตรียมเรื่องการจัดตั้งสาขา เพื่อทำไพรมารีโหวตผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ส.ส.และจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าสู่เส้นทางการเมืองมากขึ้น จึงอยากเชิญชวนให้มาแสดงเจตจำนงค์เป็นผู้สมัครของพรรค เมื่อ คสช.ปลดล็อกก็สามารถดำเนินการได้ทันที


อย่างไรก็ตาม ม.รว.จัตุมงคล ได้ย้ำว่าเป็นพรรคการเมืองของประชาชนโดยแท้จริงเท่านั้น จึงสามารถผลักดันให้มีการปฎิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ได้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมเป็นเจ้าของพรรคการเมืองของประชาชน โดยสามารถกรอกใบแสดงเจตจำนงเป็นสมาชิกพรรคได้ที่ www.act-party. org หรือ ดาวน์โหลดได้จาก www.facebook.com/actpartyorg

 

ภายหลังจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)แจ้งรับจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นพรรคการเมืองที่ครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคได้แล้ว พรรคจะพิจารณารับผู้แสดงเจตจำนงดังกล่าวเป็นสมาชิกต่อไป และหากเขตเลือกตั้งใดมีจำนวนสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เกิน 500 คน จะดำเนินจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองต่อไป

 

โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องพรรคการเมือง(เพิ่มเติม) มีรายละเอียดสำคัญ เช่น ให้สามารถดำเนินธุรการของพรรคการเมืองต่างๆ สามารถสรรหาสมาชิกพรรค สรรหาผู้สมัครได้ พรรคจะดำเนินการเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ที่จะอาสาทำงานรับใช้ประชาชนในนามพรรคร่วมพลังประชาชาติไทย สามารถแสดงความจำนงมาได้ว่าต้องการเป็นผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อในนามพรรค

 

 

เมื่อมีการแสดงความจำนงมาแล้ว พรรคจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พรรคจะส่งผู้สมัครดังกล่าวเข้าศึกษา ในหลักสูตรโรงเรียนการเมือง สำหรับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อผ่านหลักสูตรโรงเรียนการเมืองแล้ว จะดำเนินการให้คณะกรรมการสรรหานำผลดังกล่าวประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

 

 

ทั้งนี้เมื่อพรรคมีจำนวนสมาชิกครบถ้วนแล้ว พรรคจะดำเนินการจัดประชุมสมัชชาพรรคอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกคณะกรรมบริหารพรรคที่มาจากสมาชิกพรรคอีกครั้งหนึ่งตามอุดมการณ์พรรคที่กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมาจากประชาชนโดยตรงอย่างแท้จริง โดยหลังจากนี้ทางพรรคจะมีการแถลงความคืบหน้าให้ทราบทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. ณอาคารทู แปรซิฟิคเพรส สุขุมวิทขาเข้า

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม


HASTAG : ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล  พรรครวมพลังประชาชาติไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ