กฎใหม่ออกมาแล้ว Facebook ห้ามโพสต์เด็ดขาด แม้จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองก็ตาม!

14 สิ่งที่ Facebook ห้ามโพสต์เด็ดขาดลงโซเชียล หรือพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองก็ตาม จากการชี้แจงของทีมงานผู้สร้าง Facebook เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา 

1. ความรุนแรงที่เชื่อได้ว่าจะเกิดขึ้นเรามุ่งหวังที่จะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อยู่บน Facebook เราเข้าใจว่าโดยทั่วไปแล้วผู้คนมักแสดงความไม่พอใจหรือเห็นต่างโดยใช้ถ้อยคำที่มีเนื้อหาข่มขู่หรือสนับสนุนความรุนแรงในเชิงล้อเล่นและไม่จริงจัง เราจึงพยายามพิจารณาภาษา บริบทและรายละเอียดเพื่อแยกแยะข้อความตามอารมณ์เหล่านั้นออกจากเนื้อหาที่เชื่อว่าจะส่งให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือสาธารณะจริง การตัดสินว่าการคุกคามนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น เราอาจพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลของบุคคลเป้าหมายที่แสดงต่อสาธารณะ หรือความเสี่ยงของบุคคลนั้น เราลบเนื้อหา ปิดบัญชีผู้ใช้ และทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับคดีเมื่อเชื่อว่ามีความเสี่ยงจริงที่จะเกิดอันตรายทางร่างกายหรือมีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของสาธารณะโดยตรง

 

2. บุคคลและองค์กรที่เป็นอันตรายด้วยความพยายามที่จะป้องกันและขัดขวางอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง เราจึงไม่อนุญาตให้องค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่บน Facebookการก่อการร้ายการสร้างความเกลียดชังอย่างเป็นระบบการสังหารหมู่หรือฆาตกรรมต่อเนื่องการค้ามนุษย์ความรุนแรงและการกระทำอาชญากรรมอย่างเป็นระบบเรายังลบเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือยกย่องกลุ่ม ผู้นำ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น

 

3. การส่งเสริมหรือการเผยแพร่อาชญากรรมเราไม่อนุญาตให้ผู้ใดส่งเสริมหรือเผยแพร่อาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรง การลักทรัพย์ และ/หรือการฉ้อโกง เนื่องจากเราไม่สนับสนุนพฤติกรรมดังกล่าวและอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ เราไม่อนุญาตให้ผู้คนบรรยายถึงอาชญากรรมหรือสารภาพถึงอาชญากรรมที่พวกเขาหรือผู้เกี่ยวข้องได้กระทำลงไป อย่างไรก็ตามเราอนุญาตให้ผู้คนสามารถโต้แย้งหรือวิพากษ์วิจารณ์อาชญากรรมดังกล่าวถึงความเหมาะสมทางกฎหมาย หรือกล่าวถึงในแง่เปรียบเทียบหรือเสียดสีได้

 

4. การร่วมมือกันทำอันตรายเพื่อป้องกันและขัดขวางอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริง เราจึงไม่อนุญาตให้ร่วมมือหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการกระทำใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมซึ่งมีจุดประสงค์หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คน ธุรกิจ หรือสัตว์ ผู้คนสามารถพูดถึงกิจกรรมที่เป็นอันตรายที่ตนอาจเป็นผู้เห็นเหตุการณ์หรือมีประสบการณ์ร่วม ตราบใดที่ไม่ได้สนับสนุนหรือมีส่วนก่อให้เกิดอันตรายดังกล่าวได้

 

5. สินค้าควบคุมเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนของเราและเพื่อดำเนินตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานทางกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้บุคคล ผู้ผลิต หรือผู้ค้า ทำการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสารเสพติด ยารักษาโรค และกัญชา เรายังห้ามไม่ให้มีการซื้อ ขาย มอบเป็นของขวัญ แลกเปลี่ยน หรือส่งมอบอาวุธปืน รวมไปถึงชิ้นส่วนอาวุธปืน และเครื่องกระสุนระหว่างบุคคลทั่วไปบน Facebook สิ่งของเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งมีการควบคุมในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยธรรมชาติของการสื่อสารไร้พรมแดนบนชุมชนของเรา เราจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้นโยบายอย่างสม่ำเสมอ ร้านค้าและผู้ค้าปลีกอาวุธปืนออนไลน์สามารถโฆษณาสินค้าได้นอกการให้บริการของเรา ตราบใดที่ร้านค้าปลีกเหล่านั้นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ เราอนุญาตให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการขายอาวุธปืนและชิ้นส่วนอาวุธปืนในร้านค้าหรือโดยผู้ค้าออนไลน์ และเกี่ยวกับการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับอาวุธปืน สินค้าควบคุมที่ไม่ต้องห้ามตามมาตรฐานชุมชนของเราอาจอยู่ภายใต้นโยบายทางการค้าของเราที่มีความเข้มงวดมากกว่า

 

6. การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเองเพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยบน Facebook เราจะลบเนื้อหาที่สนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง รวมถึงการฆ่าตัวตายแบบเรียลไทม์ที่อาจทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ การทำร้ายตัวเอง หมายถึงการทำร้ายร่างกายทางตรงโดยเจตนา รวมถึงการกรีด/ตัดอวัยวะตัวเอง และพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ เราต้องการให้ Facebook เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมาร่วมแชร์ประสบการณ์และสร้างความตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้ อีกทั้งให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากได้ เราจึงอนุญาตให้สามารถพูดคุยเรื่องการฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเองได้ เราส่งเสริมให้ผู้คนให้ความช่วยเหลือและขอรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านี้เราทำงานร่วมกับองค์กรหลายแห่งทั่วโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในอารมณ์เศร้าเสียใจหรือซึมเศร้า เรายังพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเองเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนนโยบายและการบังคับใช้ของเรา ตัวอย่างเช่น เราได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าเราไม่ควรลบวิดีโอถ่ายทอดสดเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองเนื่องจากเป็นโอกาสให้บุคคลอันเป็นที่รักและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้แหล่งข้อมูลได้เราลบเนื้อหาใดๆ ที่ระบุหรือมุ่งประเด็นไปที่เหยื่อหรือผู้รอดชีวิตจากการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายในเชิงลบ ไม่ว่าจะทำอย่างจริงจัง ในเชิงขบขัน หรือเชิงโอ้อวดก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายได้เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นนี้ เรายังอนุญาตให้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ได้ตราบใดที่ไม่เป็นการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้มีการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย

 

7. ภาพโป๊เปลือยของเด็ก และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเหตุผลสำหรับนโยบายเราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กหรือเป็นอันตรายต่อเด็ก เมื่อเราทราบถึงการแสวงหาประโยชน์จากเด็กอย่างชัดเจน เราจะรายงานไปยังองค์กร National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) เพื่อบังคับใช้กฎหมาย เราทราบว่าบางครั้งผู้คนแชร์ภาพเปลือยของลูกหลานของตนด้วยเจตนาที่ดี อย่างไรก็ตาม เรามักลบภาพเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำภาพไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจากบุคคลที่มีเจตนาไม่ดีเรายังร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก รวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Facebook เพื่อหารือ ปรับปรุง และบังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัยออนไลน์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเด็ก

 

8. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้ใหญ่เหตุผลสำหรับนโยบายเราตระหนักถึงความสำคัญของ Facebook ว่าเป็นพื้นที่สำหรับพูดคุยแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและชุมชน ด้วยความพยายามที่จะสร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาในเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราจึงลบเนื้อหาที่แสดง คุกคาม หรือส่งเสริมความรุนแรงทางเพศ การข่มขืนกระทำชำเรา หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ขณะเดียวกันเรายังมอบพื้นที่ให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถแชร์ประสบการณ์ของตนได้ เราลบเนื้อหาที่แสดง สนับสนุน หรือมีส่วนต่อการกระทำทางเพศกับบุคคลที่ไม่ยินยอม หรือการขายบริการทางเพศ เราทำเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเอื้อต่อการทำธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การบีบบังคับ และการกระทำทางเพศที่ไม่ยินยอม “การบริการทางเพศ” รวมถึงการค้าประเวณี การรับจ้างเป็นเพื่อนเที่ยว บริการนวดทางเพศ และกิจกรรมทางเพศที่มีการบันทึกเทปเพื่อปกป้องเหยื่อและผู้รอดชีวิต เราจะลบภาพที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ และภาพส่วนตัวที่แชร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาไปที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันภาพส่วนตัว และช่วยสร้างชุมชนให้ปลอดภัย และอ่านคำแนะนำในการรายงาน และลบภาพส่วนตัวที่แชร์ออกไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของเรา


9. การข่มเหงรังแกเหตุผลสำหรับนโยบายการข่มเหงรังแกเกิดขึ้นได้ในหลายๆ ที่ และเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การสร้างข้อความเพื่อทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสีย การโพสต์รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไปจนถึงการคุกคามบุคคลอื่น เราไม่ยินยอมให้มีการข่มเหงรังแกเกิดขึ้นบน Facebook เนื่องจากเราต้องการให้สมาชิกในชุมชนของเรารู้สึกปลอดภัยและได้รับความเคารพเราจะลบเนื้อหาที่ระบุอย่างเจาะจงไปที่บุคคลโดยมีเจตนาทำให้เสื่อมเสียหรืออับอาย เราทราบดีว่าการข่มเหงรังแกเป็นอันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต่อผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนโยบายของเรามีการป้องกันที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นมีความเสี่ยงและอ่อนไหวต่อการข่มเหงรังแกทางออนไลน์มากกว่า ในบางกรณี เราจำเป็นต้องให้ผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการข่มเหงรังแกรายงานเนื้อหาให้เราทราบก่อนที่จะลบเนื้อหานั้นนโยบายเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกของเราไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลสาธารณะเนื่องจากเราต้องการให้มีการแสดงความคิดเห็น ซึ่งบ่อยครั้งมักรวมถึงการพูดคุยเพื่อวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวหรือเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม การพูดคุยเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานชุมชนของเรา และเราจะลบเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะที่ละเมิดนโยบายอื่นๆ รวมถึงคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง หรือการข่มขู่ที่มีเหตุให้เชื่อถือได้ศูนย์ป้องกันการข่มเหงรังแกของเราเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับวัยรุ่น ผู้ปกครอง และครูที่มองหาการสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการข่มเหงรังแกและความขัดแย้งอื่นๆ ศูนย์นี้มีคำแนะนำเป็นขั้นตอนสำหรับผู้ปกครองที่บุตรหลานถูกข่มเหงรังแก หรือถูกกล่าวหาว่าข่มเหงรังแกผู้อื่น และครูที่มีนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการข่มเหงรังแก รวมถึงมีวิธีการเริ่มบทสนทนากับบุคคลที่ถูกข่มเหงรังแกด้วย

 


10. การก่อกวนเหตุผลสำหรับนโยบาย เราไม่ยินยอมให้มีการก่อกวนเกิดขึ้นบน Facebook เราต้องการให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกับชุมชน นโยบายด้านการก่อกวนของเรามีผลบังคับใช้กับทุกคน รวมถึงบุคคลสาธารณะและบุคคลทั่วไป เนื่องจากเราต้องการป้องกันผู้ที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายบนแพลตฟอร์ม เราอนุญาตให้ผู้คนแชร์โพสต์ และแชร์ต่อได้หากเห็นชัดว่าเป็นการแชร์เพื่อประณามการก่อกวน หรือสร้างความตระหนักต่อประเด็นนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและเจตนา นอกเหนือจากการรายงานพฤติกรรมและเนื้อหาดังกล่าวแล้ว เรายังสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือต่างๆ บน Facebook เพื่อป้องกันอีกด้วย

 

11. การละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิความเป็นส่วนตัวของรูปภาพเหตุผลสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลส่วนตัวคือสิ่งที่ Facebook ให้ความสำคัญที่สุด เราทุ่มเทและตั้งใจเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คุณไม่ควรโพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อน เรามีวิธีที่ช่วยให้บุคคลสามารถรายงานรูปภาพที่เชื่อว่าละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของตนได้

 

12. คำพูดที่แสดงความเกลียดชังเราไม่อนุญาตให้ใช้คำพูดที่แสดงความเกลียดชังบน Facebook เนื่องจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการข่มขู่และการกีดกันในบางกรณีอาจส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรงในชีวิตจริงเรานิยาม “คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง” ว่าเป็นการโจมตีโดยตรงต่อลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองของบุคคล เช่น เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ประเทศบ้านเกิด ศาสนา รสนิยมทางเพศ วรรณะ เพศวิถี เพศกำเนิด อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ หรือโรคร้ายแรง นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการป้องกันสำหรับผู้มีสถานะคนเข้าเมืองด้วย เรานิยาม “การโจมตี” ว่าคือคำพูดที่รุนแรงหรือลดทอนความเป็นมนุษย์ ข้อความที่แสดงถึงความต่ำต้อย และสนับสนุนการกีดกันหรือการแบ่งแยก การโจมตีสามารถแบ่งความรุนแรงได้เป็นสามระดับตามที่จะอธิบายต่อไปด้านล่างนี้บางครั้งผู้คนก็แชร์เนื้อหาคำพูดที่แสดงความเกลียดชังของผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักหรือให้ความรู้ ในบางกรณี ก็อาจมีการใช้คำที่ปกติแล้วละเมิดมาตรฐานของเราในเชิงอ้างอิงถึงตนเอง หรือในบริบทเพื่อสร้างพลังหรือเป็นแรงผลักดัน ในกรณีนี้ เราอนุญาตให้มีเนื้อหาดังกล่าวได้ แต่เราก็หวังว่าบุคคลนั้นจะระบุเจตนาของตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเหตุใดบุคคลนั้นจึงแชร์เนื้อหาดังกล่าว หากมีเจตนาไม่ชัดเจน เราอาจลบเนื้อหาดังกล่าวเราอนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงขบขันหรือวิพากษ์วิจารณ์สังคมที่เกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ นอกจากนี้ เราเชื่อว่าผู้คนจะมีความรับผิดชอบในการแชร์ข้อวิพากษ์เหล่านี้มากขึ้นหากใช้งานด้วยตัวตนจริงของตนเอง

 

13. ภาพโป๊เปลือยของผู้ใหญ่และกิจกรรมทางเพศเหตุผลสำหรับนโยบายเราจำกัดการแสดงภาพโป๊เปลือยและกิจกรรมทางเพศเนื่องจากผู้คนบางส่วนในชุมชนของเราอาจละเอียดอ่อนต่อเนื้อหาประเภทนี้ นอกจากนี้ เรายังลบภาพทางเพศเพื่อป้องกันการแชร์เนื้อหาที่ไม่ได้รับความยินยอม หรือภาพที่มีคนอายุต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่แสดงกิจกรรมทางเพศที่สร้างขึ้นมาด้วยระบบดิจิทัล ทั้งนี้ยกเว้นเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษา การตลกขบขัน หรือการเหน็บแนมนโยบายด้านภาพโป๊เปลือยของเรามีรายละเอียดมากขึ้นตลอดเวลา เราเข้าใจว่าในบางครั้งอาจมีการแชร์ภาพโป๊เปลือยด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อการประท้วง หรือเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อเหตุผลทางการศึกษา หรือทางการแพทย์ ในกรณีที่มีจุดประสงค์ดังกล่าวชัดเจน เราสามารถยอมรับเนื้อหาดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น เราไม่อนุญาตภาพที่แสดงให้เห็นหน้าอกและหัวนมของสตรี แต่เราอนุญาตภาพที่แสดงถึงการประท้วง ภาพสตรีให้นมบุตร และภาพแผลเป็นหลังการผ่าตัดเต้านมได้ และเรายังอนุญาตภาพถ่ายของงานศิลปะ เช่น ภาพวาด ประติมากรรม และงานศิลปะอื่นๆ ที่เป็นภาพเปลือย

 

14. เนื้อหาโจ่งแจ้งและความรุนแรงเหตุผลสำหรับนโยบายเราลบเนื้อหาที่ส่งเสริมความรุนแรง การทรมาน หรือการทำให้ผู้อื่นอับอาย เนื่องจากอาจก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมน้อยลง เราอนุญาตให้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงได้ (โดยมีเงื่อนไขบางประการ) เพื่อช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เราทราบว่าผู้ใช้งานให้คุณค่าต่อความสามารถในการพูดคุยถึงประเด็นสำคัญ อาทิ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการก่อการร้าย เราทราบดีว่าแต่ละคนมีความอ่อนไหวต่อภาพและเนื้อหาที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงเพิ่มคำเตือนว่ามีภาพและเนื้อหาที่มีความรุนแรงก่อนผู้ใช้จะคลิกดู อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาที่มีความรุนแรงดังกล่าวเผยแพร่ต่อผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ