ผลโหวตฉลุย! รับกม.ประชารัฐ ผลักดันนโยบายอุ้มชูคนจน (รายละเอียด)

วันนี้ (13/09/2561) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยที่ประชุมมติเอกฉันท์ 187 คะแนน รับหลักการแห่งร่างพ.ร.บ.การจัดทำประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารายละเอียด ก่อนจะส่งกลับมาให้สนช.ลงมติอีกครั้ง 

 


โดยที่ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมีรมว.คลัง เป็นประธานกรรมการ ส่วนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้นถูกกำหนดไว้หลายประการในมาตรา 8 เช่น การเสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือ ในการดำรงชีพแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย การประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดทำประชารัฐสวัสดิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เป็นต้น 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี


HASTAG : นโยบายช่วยคนจน  สนช. 

ติดตามข่าวอื่นๆ