ด่วน มติสนช.งบปี 62 "3ล้านล้าน"ผ่านฉลุย ภายใน 3 ชั่วโมง (รายละเอียด)

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระ 2 และวาระ 3 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น 61 มาตรา ภายหลังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการปรับลดวงเงินของหน่วยงานบางแห่งลงกว่า 2 หมื่น 4 พันล้านบาท เพื่อนำจัดสรรเพิ่มเติมให้หน่วยงานอื่น โดยหน่วยงานที่ปรับงบเพิ่มให้ สูงสุด 3 อันดับแรก 1. งบกลาง ตั้งเพิ่มขึ้น 9,000,000,000 บาท 2. รัฐวิสาหกิจ ตั้งเพิ่มขึ้น 7,222,852,000 บาท 3.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ตั้งเพิ่มขึ้น 2,537,365,000 บาท

 

 

โดยกระทรวงที่ได้งบประมาณมากที่สุด ยังคงเป็นกระทรวงศึกษาธิการ 174,958,321,100 บาท รองลงมากระทรวงกลาโหม 117,583,067,200 บาท กระทรวงคมนาคม 55,028,332,800 บาท และกระทรวงมหาดไทย 36,526,341,600 บาท

สำหรับบรรยากาศการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณครั้งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่น มี สมาชิก สนช.ไม่ถึง 10 คน ที่ติดใจและอภิปรายซักถามการจัดสรรเงินงบประมาณ อาทิ นายกิตติ วะสีนนท์ นายธานี อ่อนละเอียด นายตวง อันทะไชย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณการท่องเที่ยว งบโลจิสติกส์ งบประมาณการศึกษา งบประมาณปราบปรามยาเสพติด และงบประมาณการจัดทำฐานข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทย

 

 

 


ภายหลังใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ประชุม สนช. ลงมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน 206 เสียง ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาทไปเรียบร้อย ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์การจัดทำงบประมาณภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล คสช. ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่การรัฐประหารในเดือน พ.ค.2557 จนถึงงบประมาณปี 2562 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นปีสิ้นสุดการทำงานของ คสช. พบว่า มียอดเงินรวมกว่า 14 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุลติดต่อกันทุกปี รวม 2 ล้าน 1 แสนล้านบาท ขณะที่งบของกระทรวงกลาโหม ซึ่งถูกจับตามาโดยตลอดได้รับการอนุมัติรวมแล้วเกือบ 1 ล้านล้านบาท

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์


HASTAG : 62  งบ  ปี  ด่วน  สนช. 

ติดตามข่าวอื่นๆ