“สุเทพ”สู้ไม่ถ้อย งัดหลักฐาน ซัดอนุฯมีอคติ บุกป.ป.ช.พรุ่งนี้!

เดินหน้าสู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ  ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)  หลังจากที่  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายสุเทพ ในสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  กับพวกรวม 17 คน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสร้างแฟลตตำรวจ 163 แห่งและโรงพักทดแทน 396 แห่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ให้ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 31 ส.ค.นี้ ก่อน ปปช. พิจารณาชี้มูล ส่วน 

 

ล่าสุดนายสุเทพ ไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว "Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ)" ชี้แจงสร้างแฟลตตำรวจ 163 แห่ง และโรงพักทดแทน 396 แห่ง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

 

นายสุเทพ กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกวันที่เป็นตอนสำคัญตอนที่กล่าวหาว่า ตนไปให้ความเห็นชอบรับราคาที่เขาประมูลได้แล้วอนุมัติ ให้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ประมูลราคาได้ต่ำสุดและเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างสถานีตำรวจทั้ง 396 แห่ง แล้วเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ป.ป.ช.กล่าวหาว่า เป็นความผิดของตน ทั้งที่ตนอนุมัติไปตามที่ สตช.เสนอ แล้วไม่ใช่ว่าเขาเสนออะไรมาแล้ว จะอนุมัติตามเขาหมด แต่เขาเสนอมามี เหตุมีผล มีหลักฐานมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน

 

นายสุเทพ กล่าวว่า เมื่อตนอนุมัติวิธีการจัดจ้าง ตามที่ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ เสนอ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.52 สตช.เขาก็ไปดำเนินการ ตามวิธีการตามขั้นตอนโดยชอบด้วยระเบียบกฎหมาย เขาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน หรือ ทีโออาร์ มีคำสั่งวันที่ 7 เม.ย.53 มีคณะกรรมการมากมาย เขาก็ไปทำงานกัน เป็นขั้นเป็นตอนได้ข้อสรุป ซึ่งอ้างเลยว่า สิ่งที่เขาทำเป็นไปตามหนังสือของกระทรวงการคลัง เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2549 เป็นไป ตามหนังสือของกรมบัญชีกลางลงวันที่ 17 ก.พ.49 และวันที่ 21 ก.ค.49 คือทำตามขั้นตอน สมัย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ พล.ต.อ.ปทีป ก็ทำแบบนี้

 

 

พอเขาตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดทีโออาร์เสร็จเขาก็ไปประกวดราคา โดยให้เขายื่นซองวันที่ 20 ก.ค.แล้วนัดมาทำการเสนอราคาแข่งขันกัน โดยวิธีอีอ๊อคชั่นในวันที่ 29 ก.ค.53 บริษัทที่ทำหน้าที่คุมเกม คือ บริษัท สวนกุหลาบเซอรารี่ ซิลล์ จำกัด ได้ทำรายงานสรุปผลการประมูลทางอิเลคทรอนิกส์ (อีอ๊อคชั่น) ถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ บอกเลยว่าผู้มีสิทธิเข้าประมูล 5 ราย ผู้มีสิทธิ์เข้าระบบการประมูล 5 ราย

 

 

บอกเลยว่าทั้ง 5 รายได้ เคาะราคาแข่งขันกัน มีเอกสารหลักฐานคือเขาเคาะประมูลแข่งขันกันภายในครึ่งชั่วโมง 73 ครั้ง จากราคาที่เสนอในครั้งแรก 6 พันกว่าล้าน ในที่สุดผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดคือ 5 พันกว่าล้าน ต่ำกว่าราคากลาง 540 ล้านบาท ก็เสนอมายัง สตช.แล้ว สตช.โดย พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผช.ผบ.ตร.ลงวันที่ 11 ส.ค.53

 

พอประมูลเสร็จ ก็ทำหนังสือผ่าน พล.ต.ท.พงศพัศว่า คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบทุกอย่างแล้ว จึงขอให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณขอทำความตกลงเรื่องวงเงินงบประมาณก่อสร้าง 5,848 ล้านบาท พล.ต.ท.พงศ์พัศ ลงนามแล้ว แล้วมาเจื้อยแจ้วว่าไม่รู้เรื่อง ไม่ได้เกี่ยวข้อง ตอนลงนามไปเมื่อรู้ว่าเขาทำผิด หรือว่ารู้แล้วก็ทำเฉย หรือว่าไม่เห็นด้วย ทำไมไม่พูดมีหน้าที่อยู่แล้ว เวลามาหาเสียงก็ใส่ผม เต็มที่เลยแถมให้พรรคเพื่อไทยไปฟ้อง ป.ป.ช.ด้วย

 

 


นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ปรากฏว่าสตช.ทำหนังสือถืงสำนักงบประมาณวันที่ 11ส.ค.เพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ เมื่อผ่านขั้นตอนมาอย่างนี้ สำนักงบประมาณก็ทำหนังสือตอบมาว่า สำนักงบฯ เห็นชอบในวงเงินดังกล่าว ด้าน พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร.คนใหม่ คนนี้เป็นคนที่ 3 แล้ว นับจาก พล.ต.อ.พัชรวาท พล.ต.อ.ปทีป และมา พล.ต.อ.วิเชียร เขาก็ทำหนังสือถึงตนเลยเมื่อวันที่ 1 ต.ค.53 ขอรับความเห็นชอบราคา ขออนุมัติ จ้างก่อสร้าง บรรยายมาเสร็จ เรื่องเดิมเป็นอย่างไร ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร เขียนไว้เลยว่า หากหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบให้แจ้งคณะกรรมการพิจารณาภายใน 3 วัน หากไม่เห็นชอบให้แจ้งเหตุผลชี้แจงให้กรรมการทราบภายใน 3 วันเช่นกัน และถ้าเห็นชอบก็ให้ขออนุมติจัดจ้าง

 

 

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ก็อ้างระเบียบสำนักนายกฯ ว่าผมมีอำนาจให้ความเห็นชอบในราคาที่เขาประมูลได้ และอนุญาตให้จัดจ้างได้ก็เลยเสนอมามีข้อพิจารณาว่า สตช.พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการประกวดราคาได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ผลการประกวดราคาปรากฎว่า บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเมนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 5,848 ล้านบาท ไม่เกินราคากลางของทางราชการ และวงเงินงบประมาณที่จะจัดจ้าง สำนักงบประมาณ ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้างสร้างสถานีตำรวจแล้ว 5,848 ล้านบาท จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้ 1.ให้ความเห็นชอบราคาค่าก่อสร้าง 2.อนุมัติจ้าง บริษัทพีซีซีฯ ผมก็เห็นของตามที่เสนอ ไม่มีอะไรผิดเลย ประชาชนก็เห็นดูหลักฐานได้เลย

 

 

"ผมส่งเป็นหลักฐานเย็บเป็นเล่มมีครบเลย ถ้าอนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช.ไม่มีอคติ มีความเป็นธรรม ดูเอกสาร ดูหลักฐานเหล่านี้ เรื่องนี้ยุติไปแล้ว แต่วันนี้ยังไม่ยุติเพราะผมจึงจำเป็นต้องออกมาเปิดเผย ผมจะเปิดรายละเอียดต่อไปอีกว่า ในข้อกล่าวหาหลักที่เขากล่าวหานี้ ยังมีข้อกล่าวอ้างย่อยๆ อีก 9 ข้อ ผมก็จะทยอยนำมาบอกประชาชนเปิดเผยกันเลย ตรงไปตรงมาแล้วให้ประชาชนตัดสิน และผมกำลังมีความคิดพูดกับพี่น้องประชาชนมา 3 วัน ผมคิดว่าผมพิมพ์หนังสือ เล่มที่ชี้แจงต่อ ป.ป.ช.แล้วนั่งเปิดอ่าน แล้วถ้าใครยังเถียงอีกก็จะได้เอาไปยันกัน ผมคิดว่า ผมจะพิมพ์หนังสือแล้วจำหน่ายแล้วเอาเงินบริจาคให้ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคการเมืองของประชาชน ผมตั้งใจทำอย่างนี้" นายสุเทพ กล่าว

 

ท้ายสุดนายสุเทพยังกล่าวอีกว่า วันจันทร์ที่ 20 ส.ค.นี้ จะไปชี้แจงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ และจะกลับมารายงานต่อประชาชนว่า เมื่อชี้แจงแล้วเขาฟังเหตุฟังผลไหม หรือเขามีหลักฐานที่พิเศษที่ผมไม่เคยทราบไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะนำมาบอกประชานอย่างตรงไปตรงมา


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม


HASTAG : โรงพักทดแทน  สุเทพ เทือกสุบรรณ  ป.ป.ช. 

ติดตามข่าวอื่นๆ