เปิดตัวแล้ว พรรคพลังธรรมใหม่ เดินสายเปิดตัวผู้สมัครในภาคใต้ โดยล่าสุดเปิดตัวผู้สมัครของจังหวัดพัทลุง จำนวน 3 เขต 3 คน

ที่ห้องประชุมโรงแรมร้อยทอง  รีสอร์ท  ต.พนมวังค์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   ทางพรรคพลังธรรมใหม่ โดยมีนายแพทย์ระวี  มาศฉมาดล  เป็นหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์  เกษมศรี  รองหัวหน้าพรรค  เดินสายเปิดตัวผู้สมัครในจังหวัดพัทลุง  การเปิดตัวในครั้งนี้ทางพรรคได้เปิดเวทีเสวนาเรื่องการปฏิรูปพลังงานไทย  ในหัวข้อการปฏิรูปพลังงานไทยให้เป็นธรรม  คนไทยจะได้อะไร  ทั้งนี้เพื่อสร้างแกนนำพลังงานไทยภาคประชาชน ในทั่วประเทศ  ท่ามกลางผู้สนใจเข้ารับฟังประมาณ 800  คน

 

สำหรับจังหวัดพัทลุงได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตการเลือกตั้ง เขต 1 ประกอบด้วย อ.เมือง และ อ.เขาชัยสน  มีนายนายธวัส  สุวรรณรัศมี  ลงสมัคร  เขต 2  ประกอบด้วย อ.ควนขนุน อ.ป่าพะยอม  อ.ศรีบรรพต  อ.ศรีนครินทร์ และ อ.กงหราบางส่วน มีนายวิเชียร  ศรีสุด  เขต 3 ลงสมัคร  ส่วนเขต 3 ประกอบด้วย อ.กงหราบางส่วน อ.ตะโหมด อ.บางแก้ว อ.ป่าบอน และ อ.ปากพะยูน มีนายประพันธ์  นำแก้ว  ลงสมัคร  

 


พรรคพลังธรรมใหม่  เน้นให้ความสำคัญของการเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึด 3 กระทรวงหลัก คือกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หาก 3 กระทรวงดังกล่าวมีความเข้มแข็ง  ประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ส่วนเวทีการเสวนาในครั้งนี้มีการพูดถึงเรื่อง ความเป็นธรรมทางพลังงาน  โดยเน้นหลักการในการจัดการที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง  เพราะประชาชนคือเจ้าของทรัพยากรที่แท้จริง โดยมีเครื่องมือคือบริษัทพลังงานแห่งชาติ   เข้าทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปดูแลแหล่งก๊าชและน้ำมัน  โดยเปลี่ยนระบบการจัดการเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตและจ้างผลิต  ซึ่งหากทำได้เสร็จสมบูรณ์  ประเทศจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณ 1 แสนล้านบาทต่อปี   โดยเฉพาะการปรับราคาน้ำมัน  จะส่งผลทำให้ราคาลดลง 3 บาทต่อ 1 ลิตร ในส่วนราคาก๊าชหุงต้มจะลดลง  45 บาทต่อถัง   รวมกันทั้งสองอย่าง จะสามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ถึง  1 แสน 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งหากรัฐสามารถบริหารจัดการได้เช่นนี้   ประเทศและประชาชนไทยจะมีความมั่งคั่งและมั่นคงขึ้นถึงปีละ กว่า 2 แสนล้านบาท  ซึ่งเงินส่วนนี้จะกลับมาพัฒนาโรงเรียน  โรงพยาบาลที่ดีขึ้น  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงถาวรขึ้นในอนาคต

ภาพ/ข่าว ลัดดา  มณีรัตน์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.พัทลุง


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางลัดดา มณีรัตน์


HASTAG : เรื่องพลังงานไทย  เปิดเวทีเสวนา  เดินสายเปิดตัวผู้สมัครในภาคใต้  พรรคพลัังธรรมใหม่  เปิดตัวแล้ว 

ติดตามข่าวอื่นๆ