ศาลจังหวัดชุมพรจัดพิธีถวายราชสักการะสดุดีพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 2561

ศาลจังหวัดชุมพรจัดพิธีถวายราชสักการะสดุดีพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 2561

 

วันนี้(7 ส.ค. 61) นายเรวัติ จุลชาตินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสดุดีพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


สำหรับพิธีเริ่มจากการประกอบพิธีทางศาสนา วางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดย นายเรวัติ จุลชาตินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร นำกล่าวถวายสดุดี ยืนสงบจิตไว้อาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งมีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรส พระองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ ณ วันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ ปีจอ ฉศก จุลศักราช 1236 ตรงกับวาระทางสุริยคติ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2417
 


 

เพื่อทำให้การยุติธรรมสามารถทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานประเทศ พระองค์จึงทรงพัฒนาระบบงานยุติธรรมทั้งระบบ และมีการจัดทำประมวลกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ศาลสามารถตัดสินคดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีฝ่ายธุรการคอยให้ความสะดวก และทรงได้วางนโยบายให้ศาลสามารถตัดสินคดีโดยปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอารยประเทศ ด้วยคุณาณุปการอันล้นพ้น เนติบัณฑิตยสภาจึงได้ถวายการยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เมื่อปี 2497 ทั้งเริ่มต้นเรียก วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันรพี" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พร้อมทั้งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี

ภาพ/ข่าว พงศกร นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชุมพร


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายพงศกร นวนละมัย


HASTAG : ชุมพรศาลจังหวัดจัดงานวันรพีปี2561 

ติดตามข่าวอื่นๆ