ด่วน!!!เตือนชาวบ้านพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือน้ำ หลัง 3 เขื่อนเมืองกาญจน์ เร่งระบายน้ำ!

 

นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขอแจ้งการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่เกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของดีเปรสชั่นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์เป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณน้ำกักเก็บ 7,403 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 83.56% ของความจุ สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมที่กำหนดไว้ เขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บ 15,338 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 86.44% ของความจุ

 

 

 

โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมอบหมายให้กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปรับแผนการระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำออกจากเขื่อน ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมในระดับที่สมดุล สำหรับรองรับปริมาณฝนใหม่ที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วงเวลาอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ เขื่อนวชิราลงกรณจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมวันละ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 39 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 5 ส.ค.61 และเพิ่มเป็น 43 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 6 ส.ค.61 เขื่อนศรีนครินทร์จะทยอยปรับเพิ่มจากเดิมวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 18 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มเป็น 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 5 ส.ค.61


 

จากการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าว ทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านมาที่เขื่อนแม่กลอง มีปริมาณมากขึ้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีระดับสูงขึ้นจากเดิม ดังนั้นจึงขอ ให้จังหวัดกาญจนบุรีได้รับทราบ และขอความกรุณาแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่อาศัยในที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแม่กลอง ที่อาจได้รับผลกระทบได้รับทราบ โดยสำนักงานชลประทานที่ 13 จะได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนเป็นระยะๆ ต่อไป
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : 3 เขื่อนเมืองกาญจน์ เร่งระบายน้ำ 

ติดตามข่าวอื่นๆ