ใครเป็นใคร !?!? คดี "เงินทอนวัด" แต่ละชื่อไม่ธรรมดา ไล่เรียงหัวเรือใหญ่ผอ.พศ.ยันรับเหมาก่อสร้าง ...จุดจบ "ขบวนการงาบเงินศาสนา"

 

ยังคงตามกันต่อกับปัญหาที่สะเทือนสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการตรวจค้น อายัด และยึดทรัพย์เครือข่ายทุจริตเงินอุดหนุนวัด เพราะฉะนั้นแล้วคงจะต้องเร่งวางแนวทางการเรียกคืนความศรัทธาให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกครั้ง  สำหรับขบวนการทุจริตเงินทอนวัด มีหลายรูปแบบทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม,ทุจริตเงินอุดหนุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา,ทุจริตเงินปฏิสังขรณ์วัด  ทั้งหมดทั้งมวลมีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายท่านที่นำไปสู่การจับกุมก่อนหน้านี้แล้ว , เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมไปถึงบุคคลอื่นๆ 

 

ขณะเดียวกันหลังจากที่กองปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งคดีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัด พร้อมแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา157 ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ และ ข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิด ในคดีทุจริตเงินทอนวัด ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ล่าสุด   ตำรวจกองปราบปราม นำตัว ข้าราชการและอดีตข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินทอนวัด ล็อต 4 นำโดย นายพนม ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมพวกมาขออำนาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ฝากขัง ผัดแรก หลังพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม สอบปากคำแล้วเสร็จ 

 

หลังจากนี้คงต้องจับตาว่า การเดินหน้า ตรวจสอบปัญหาเงินทอนวัด ครั้งนี้จะไปสิ้นสุดที่จุดใดแต่ขณะเดียวกันคงจะต้องไปตรวจสอบเส้นทางเงินทอนวัดซึ่งหากดูข้อมูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ระบุเอาไว้ว่า ในชั้นไต่สวนพบการทุจริตเป็นขบวนการมีการวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่ม 1 ทำหน้าที่ติดต่อวัดเจรจา เข้าไปพูดคุยว่าพศ.มีงบให้วัด สนใจหรือไม่ 
กลุ่มที่ 2 รับหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อขออนุมัติตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ
กลุ่มที่ 3 ผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณ

หากจะอธิบายง่ายๆก็คือคงเริ่มตั้งแต่สำนักงบประมาณที่จะเป็นผู้อนุมัติงบประมาณไปให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หลังจากนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะจัดทำเอกสารเพื่อเสนอคำขอรับงบประมาณ ตรงจุดนี้จะตั้งคณะกรรมการรวมไปถึงคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการจัดสรรเงิน

เมื่อมีการเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะทำงานทั้งหมดแล้วจะส่งต่อไปที่ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วจะทำการอนุมัติและส่งให้สำนักเลขานุการกรมงานคลังเพื่อที่จะโอนเงินไปยังวัดต่างๆ ที่มีคำขอหรือไม่มีคำขอไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ส่วนขั้นตอนของการทอนเงินวัดนั้น จะมีตัวกลางเพื่อมาติดต่อและรับเงินทอนวัด ตัวกลางคนนี้จะติดต่อไปยังวัดต่างๆ 


 

หากจะกล่าวถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา

เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเราจะได้ไปติดตามว่าการออกหมายจับทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการทุจริตมีผู้ต้องหามีทั้งหมด10คนเพื่อให้เกิดความชัดเจนเราจะได้ไปดูว่าทั้งหมดนั้นใครเป็นใครกันบ้าง ?? 


1.นายพนม ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อดีต ผอ.พศ.)
    
"พนม ศรศิลป์"เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 7 อยู่ในตำแหน่งราวเป็น 2 ปี 6 เดือน ก่อนที่จะมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้พ้นจากตำแหน่งผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ และให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ก่อนก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา (พศ.) เคยดำรงตำแหน่งรองผอ.พศ.,ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พศ., ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงาน พศ.และผอ.สำนักงานพระพุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภู

 


 

2.นายชยพล พงษ์สีดา อดีตรองสำนักงานพระพุทธศาสนา
"ชยพล พงษ์สีดา"   อดีตรองสำนักงานพระพุทธศาสนา หากย้อนไปดูประวติแล้ว ปี2547 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ และในปี 2553เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
ต่อจากนั้น20 ก.พ. 2558 รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


 

3.นายแก้ว ชิดตะขม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอ่างทอง 
4.น.ส.ประนอม คงพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจ.สมุทรปราการ 
5.นายณรงค์เดช ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสิงห์บุรี 


6.นายวสวัสดิ์ กิตติธีระสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบรูณะพัฒนาวัด 
7.นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด.ลำปาง 
8.นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี อดีต พศ.จ.นครปฐม  


9.นางพรเพ็ญ กิติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มระบบพัฒนาระบบบริหาร สำนักพุทธฯ
10.นายเจษฎา วงศ์เฆม เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางสาวชนุตรา เพชรมูล


HASTAG : เจาะทีนิวส์  เงินทอนวัด  สำนักพุทธศาสนา  พนม ศรศิลป์  วัด 

ติดตามข่าวอื่นๆ