ทช.จัดโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
 

ซึ่งเมื่อวันที่ 23 ก.ค.61  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสร้างสังคมให้น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

 

 

โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่จ.สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน กว่า 200 คน ณ วัดอโศการาม ต.บ้านท้าย อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 


ในโอกาสนี้ อธิบดี ทช. ได้นำจิตอาสากล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนการทำความดีด้วยหัวใจ หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดเศษใบไม้ กิ่งไม้ ขยะ พลาสติก ตลอดจนเศษวัสดุต่างๆ ทำความสะอาดห้องน้ำ และถนนรอบๆ บริเวณวัด เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ศาสนสถาน ให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อติ บุญเสริม


HASTAG : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เราทำความดี ด้วยหัวใจ  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ