ขอให้มีโชค ขอให้รวยๆ..คาถาเรียกเงิน "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ"รีบภาวนา อย่าให้ขาด โชคลาภเข้ามา เงินทองมากมาย #วัดบ้านไร่

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา

คาถาเรียกเงิน ( หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม อันตะรายาวินาศสันติ

(ภาวนาทุกวันดีนักแล)

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 

 

คำภาวนาที่หลวงพ่อคูณใช้เพื่อหยุดสติทำสมาธิทุกครั้ง ท่านบอกว่า "ตายแน่... ตายแน่... ตายแน่ ไปเรื่อย ๆ "

หลวงพ่อคูณตอนบวชเรียนใหม่ๆ ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ต.สำนักตะคร้อ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  (บางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ก่อน แล้ว หลวงพ่อคงจึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดง)

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 

 

 

ซึ่งหลวงพ่อแดง เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ อย่างเคร่งครัด และท่านได้พาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโร โดยการให้การศึกษาพระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

หลวงพ่อคง พุทธสโร  เน้นเรื่องการมี "สติ" ระลึกรู้ พิจารณาอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบและให้เกิดความรู้เท่าทัน ในอารมณ์นั้น เช่น เมื่อเกิดอารมณ์ "หลง" ท่านให้พิจารณาว่า...

"อนิจจัง ไม่เที่ยง  ทุกขัง เป็นความทุกข์    อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนาม จึงมิใช่ของเราและของเขา”

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 

 

และท่านจึงให้แนวทางพิจารณา ๕ ประการ คือ

พิจารณาว่า ความเกิดเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความเกิดนี้ได้

พิจารณาว่า ความแก่เป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความแก่นี้ได้

พิจารณาว่า ความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความเจ็บนี้ได้

พิจารณาว่า ความตายเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความตายนี้ได้

พิจารณาว่า เรามีกรรมเป็นเรื่องธรรมดา เรามีกรรมเป็นของตนเอง เรากระทำความดี จักได้ดี เรากระทำความชั่ว จักได้ชั่ว"

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 

 


ส่วนพระกัมฏฐานนั้น หลวงพ่อคงได้สอนให้ใช้หมวดอนุสติ โดยดึงเอาวิธีกำหนด “ความตาย” เป็นอารมณ์ เรียกว่า “มรณัสสติ” เพื่อให้ เกิดความรู้เท่าทัน ไม่หลงในในอารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียง ไม่ประมาทในความโลภ ความโกรธ และความหลง กำหนดลมหายใจเข้าออกทำจิตให้เกิด สัมมาสมาธิ เรียกว่า “อานาปานสติ”

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 

 

คาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมเวลานั่งสมาธิ

เวลาหายใจเข้า ให้บริกรรมว่า ตาย

เวลาหายใจออก ให้บริกรรมว่า แน่

เป็น ตายแน่... ตายแน่... ตายแน่ ไปเรื่อย ๆ จะรู้สึกสบาย จิตสงบ

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม... คาถาพระพุทธเจ้าห้ามทุกข์ "หลวงปู่ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

เพจหลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ (http://th.wikipedia.org)

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


HASTAG : คาถาอาคม  หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  พระเกจิ 

ติดตามข่าวอื่นๆ