ปูนบำเน็จ๗ ชั้น !!!! กองทัพบก ปูนบำเน็จ๗ ชั้น พร้อมเลื่อนยศเป็น “พลตรี” ๓ นายทหารเสียชีวิต

ตามที่ อากาศยาน บท.๑๗ หมายเลข๔๕๔ ของกองทัพบก ประสบอุบัติเหตุ ตกที่ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ขณะบินลาดตระเวนตรวจพื้นที่ และการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแนวชายแดน เมื่อ ๕ก.ค.๖๑ เป็นเหตุให้มี กำลังพลเสียชีวิต ๓ นายและบาดเจ็บ ๑ นาย


        ผู้บัญชาการทหารบก แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ นับเป็นการเสียชีวิต ขณะการปฎิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ ซึ่งกองทัพบกจะให้การดูแลในทุกด้าน อย่างเต็มที่และเหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ การดูแลด้านสิทธิกำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิของทางราชการ ในเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยประมาณ ๑.๖-๑.๙ ล้านบาท ตามสิทธิของแต่ละท่าน พร้อมกันนี้ กองทัพบกได้ปูนบำเหน็จพิเศษ ๗ ชั้น และขอรับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยนายทหารทั้ง ๓ ท่านจะได้เลื่อนยศเป็น “พลตรี” ได้แก่

 ​๑.๑ ร้อยโท วโรฒน์ แปรงกระโทก ตำแหน่งปกติ นักบินกองพันบินที่๒๑,ตำแหน่งราชการสนาม นักบินทางยุทธวิธีที่๓     ​        
       ๑.๒  ร้อยโท ณฤพล  พุกทอง ตำแหน่งปกติ นักบินกองพันบินที่๒๑,ตำแหน่งราชการสนาม นักบินทางยุทธวิธีที่๓         
      ๑.๓   ร้อยโท เขมราช ดวงแก้ว ตำแหน่งปกติ  รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่๔ กรมทหารราบที่๑๗ ,ตำแหน่งราชการสนาม ผู้บังคับกองร้อย ทหารราบที่๑๗๔๓      


 โดยในวันนี้ จะมีการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต ร.ท.วโรตม์ฯ และ ร.ท.ณฤพลฯ ไปประกอบพิธีทางศาสนา ที่ จ.ลพบุรี ส่วน ศพของ ร.ท.เขมราชฯ  จะเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย  สำหรับ จ.ส.อ.ชัชชนันท์​   เขื่อนแก้ว ตำแหน่ง  นายสิบส่งกำลังกองร้อยทหารราบที่ ๑๗๔๓ ซึ่งได้รับบาดเจ็บขนาดนี้ กำลังรักษาพยาบาลอยู่ที่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

      จากเหตุการณ์ดังกล่าว นับเป็นการสูญเสียบุคลากรของกองทัพบกที่ได้ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความตั้งใจ อุทิศตนเพื่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างสมศักศรี กองทัพบกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และพร้อมให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวอย่างดีที่สุดต่อไป 

....... 6 กค. 61


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางสาวอัจจิมา วรรณโร


HASTAG : อากาศ  เครื่องบินตก  ทหาร 

ติดตามข่าวอื่นๆ