"นั่งฟรี-ยินดีคืนเงิน"!! รถไฟฟ้า"บีทีเอส" ประกาศเยียวยาผู้โดยสาร หลังเหตุขัดข้อง..ทำล่าช้า!!

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2561  นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) , ดร.อาณติ อาภาภิรม ประธาน คณะกรรมการฝ่ายจัดการ และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมแถลงกรณีรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้บริการขัดข้อง ว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการในกรณีมีการประกาศเหตุรถไฟ

ผู้ใช้บัตรโดยสารประเภท ตั๋วเที่ยวเดียว (Single Journey Ticket) สามารถนำบัตรโดยสารไปขอคืนเงินค่าโดยสารได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในวันเดียวกัน หรือขอรับบัตรโดยสารกลับไปใช้ในเที่ยวอื่น โดยสามารถนำไปใช้เดินทางได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ออกบัตร ส่วนกรณีที่เป็นบัตรโยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ (Rabbit Card) บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเงินค่าโดยสาร

 

ในกรณีที่เกิดความล่าช้า โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด สำหรับผู้ถือบัตรโดยสาร บีทีเอส ประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา (30-Day Pass) บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเที่ยวเดินทาง โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด และจะเพิ่มเที่ยวเดินทางพิเศษให้ จำนวน 2 เที่ยวต่อวันที่เกิดความล่าช้า

 

สำหรับมาตรการคืนค่าโดยสารให้กับผู้ใช้บริการ กรณีเกิดความล่าช้า เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ผู้ใช้บัตรโดยสารประเภทตั๋วเที่ยวเดียว สามารถนำกลับมาใช้ได้ภายใน 14 วัน หากกรณีไม่ต้องการเดินทาง สามารถขอคืนเงินได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 

ผู้ใช้บัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ (Rabbit Card) ผู้ใช้บัตรในช่วงที่มีความล่าช้า สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 3 เที่ยว และสำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา (30-Day Pass) ที่มีเที่ยวเดินทางคงเหลือในช่วงที่เกิดความล่าช้า สามารถขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 6 เที่ยว

 


โดยผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารมาติดต่อขอรับการเติมเที่ยวเดินทางพิเศษได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร สถานี บีทีเอส ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 7-31 กรกฎาคม 2561 และสามารถใช้เดินทางได้ภายใน 45 วัน นับจากวันที่มาเติมเที่ยวพิเศษ และจะมีอายุการใช้งานอีก 30 วัน นับจากการใช้เที่ยวพิเศษเดินทางครั้งแรก

 

“โอกาสนี้ บริษัทฯ เตรียมเปิดช่องทางใหม่ในการแจ้งข้อมูลการให้บริการโดยจะมี แอพพลิเคชั่น ชื่อ BTS SkyTrain โดยดาวน์โหลดได้ทั้ง Apple App Store และ Google Play Store ซึ่งบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยมีจุดเด่นที่สุดอยู่ที่ การแจ้งเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้อง และการแจ้งความหนาแน่นของแต่ละสถานีแบบ Real Time เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลก่อนใช้บริการ โดยคาดว่า App ดังกล่าวจะพร้อมใช้งานในวันที่ 1 สิงหาคมนี้” 

 

 

อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 ก.ค.61 ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ,บีทีเอส,ทีโอที,ดีแทค และกรุงเทพมหานคร ร่วมตรวจการให้บริการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว หลังจากที่บีทีเอสได้แก้ไขปัญหาระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง ด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณ ,ติดตั้งตัวกรองสัญญาณเพิ่ม  และขยับช่องสัญญาณ จากเดิมความถี่ 2400 MHz ไปใช้ช่วงความถี่ 2430-2495 MHz ..


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม


HASTAG : เยียวยา  รถไฟฟ้า  บีทีเอส 

ติดตามข่าวอื่นๆ