ทำความรู้จัก !!! "พิธีถอนขึด" ที่พระครูบาบุญชุ่มทำ คืออะไร ???

พิธีถอนขึด ที่พระครูบาบุญชุ่ม ทำคืออะไร? หลายคนคงอยากรู้ ซึ่งล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ็คชื่อ Ake Akeakkee ได้โพสท์ให้ข้อมูลไว้ว่า
 

ข้อมูลจากหนังสือเรื่อง ขึด : ข้อห้ามในล้านนา 
ซึ่งสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมจากเอกสารโบราณล้านนา ประเภทใบลานและพับสา แล้วพิมพ์เผยแพร่ เมื่อ พ.ศ.2539 มีใจความว่า

ขึด แปลว่า ไม่ดี อัปมงคล เสนียด จัญไร 
หมายถึง การกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เมื่อผู้ใดทำหรือเกิดขึ้นกับบุคคล กับชุมชนสังคมใดแล้ว จะโดยเจตนา หรือเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ตาม จะนำความหายนะ วิบัติ อัปมงคลมาสู่บุคคลหรือชุมชนนั้น

ซึ่งจะต้องแก้ไขด้วยการทำพิธีถอนขึดตามจารีตประเพณี หรือหากแก้ไขไม่ได้บุคคลที่ตกขึดก็ต้องรับผลกรรมแห่งการกระทำของตนไปตามระเบียบ

ขึดจึงเป็นเสมือนคำสอนของคนล้านนาโบราณที่ใช้อบรมสั่งสอนลูกหลาน คนในครอบครัว คนในสังคม เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตาม ถ้าเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าไม่ดีก็ห้ามประพฤติปฏิบัติ ช่วยให้สังคมสงบสุข ร่มเย็น และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามได้
อย่างยาวนาน

 

ซึ่งคำว่า “ถอนขึด” ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา 
เกี่ยวกับพิธีสวดถอนนั้น ชาวล้านนาเชื่อกันว่า เป็นการถอดถอนเอาสิ่งที่ไม่ดี ไม่เป็นมงคล ที่เชื่อกันว่าฝังอยู่หรือติดอยู่ในที่ต่างๆ เช่น อยู่ในตัวคน ในเครื่องมือเครื่องใช้ ที่อยู่ที่อาศัย หรือในผืนดิน และวิธีที่จะทำนำเอาสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไป ให้พ้นคือการถอดถอน

แต่การถอดถอนสิ่งที่ไม่ดี ไม่เป็นมงคล ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นนามธรรม มองไม่เห็นตัว จับต้องไม่ได้ จึงจำเป็นต้องถอดถอนด้วยเวทย์มนต์คาถา หรือไหว้วอนขอให้ผู้ที่มีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นช่วยถอดถอนให้แทน

ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการสวดถอนก็เพื่อขับไล่ความไม่ดี หรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ที่ไม่เป็นมงคลออกไป และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั้นเอง


สำหรับประวัติพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา เป็นเกจิดังล้านนา ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธหลายประเทศทั้ง ไทย ลาว เมียนมา จีน และภูฏาน ท่านเกิดในหมู่บ้านแม่คําหนองบัว ตําบลแม่คําอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดยได้บวชเรียนตั้งแต่เด็ก เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2519 ขึ้น 11 คํ่า เดือน 8 ที่วัดศรีบุญยืน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีพระครูหิรัญเขตคณารักษ์ วัดศรีบุญเรือง เจ้าคณะอําเภอเชียงแสน เป็นพระอุปัชฌาย์

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่บวชเป็นสามเณรได้สร้างธรรมนุสรณ์ จากการอนุโมทนาบุญของพุทธศาสนิกชนหลายแห่ง เช่น การสร้างพระธาตุดอยเวียงแก้ว วัดพระธาตุดอยวังแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน, พระธาตุดอยเวียงแก้ว พระธาตุงํา พระธาตุดอยดอกคําพระธาตุจอมสวรรค์บ้านโปร่ง ต.เมืองพง ประเทศเมียนมา พระธาตุจอมยอง เมืองยอง ประเทศพม่า เป็นต้น

กระทั่ง ปี 2529 ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเนปาล ได้รับเมตตาธรรมจาก หลวงปู่โง่น โสรโย จ.พิจิตร ไปส่งที่สนามบิน ได้พบพุทธศาสนิกชนในต่างแดนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างขัดสน และมีวิถีชีวติแปลกๆ พระครูบาบุญชุ่ม จึงแผ่เมตตาและแนะนําให้ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสิริมงคลในชีวิต

วันที่ 8 ก.ค.2560 พระครูบาบุญชุ่ม ได้เดินทางไปเมืองสาด รัฐฉาน เพื่อเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดพรรษา ที่ถํ้าเมืองแกส ห่างจากเมืองสาด 5 กิโลเมตร ทำให้พุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวเดินทางไปรอกราบพระครูบาบุญชุ่มเป็นจํานวนมาก


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุญชัย ธนะไพรินทร์


HASTAG : ถ้ำหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ