ทิพยประกันภัย เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระสังฆราช” เจริญพระชันษา 91 ปี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 ทรงประทานพระวโรกาสให้ นางวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR ทิพยประกันภัย  เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 91 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย


HASTAG : ทิพยประกันภัย  ประสูติ  เข้าเฝ้า  สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ