ขนส่งกรุงเก่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะหมวดอักษร บล พระนครศรีอยุธยา “บารมีล้ำค่า การค้าเพิ่มพูน” 97 หมายเลข ทะลุ 1,228,001บาท(คลิป)

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยสำหรับรถกระบะ (รถปิคอัพ) ครั้งที่ 2 หมวดอักษร บล พระนครศรีอยุธยา “บารมีล้ำค่า การค้าเพิ่มพูน” โดยประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยทางถนน   กำหนดการประมูล เริ่มประมูลวันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2561  โดยปิดการประมูลตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยสำหรับรถกระบะ (รถปิคอัพ) ครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 2  โดยประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com  สิทธิประโยชน์ ของผู้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนที่ได้จากการประมูล 1.ผู้ประมูลนอกจากจะได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ตนต้องการแล้วยังได้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีภาพพื้นหลังเป็นลวดลายกราฟิกที่สวยงาม 2.หมายเลขที่ได้จากการประมูลถือเป็นสิทธิของผู้ประมูลได้ สิทธิดังกล่าวสามารถจำหน่าย จ่ายโอน หรือเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานได้ 3.หมายเลขที่ได้จากการประมูลสามารถนำไปใช้กับรถที่ยังไม่เคยจดทะเบียนมาก่อน  (รถใหม่) หรือจะนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนอยู่แล้วก็ได้ โดยขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทนหมายเลขเดิม 4.กรณีเจ้าของหมายเลขประมูลที่นำเลขไปจดทะเบียนแล้ว แต่ภายหลังมีความประสงค์จะขายรถ สามารถสงวนสิทธิเลขประมูลดังกล่าวไว้กับตนได้หลักการวิธีการผู้เข้าร่วมประมูล  1.ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 2.ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3521 2763, 0 3533 5432 ต่อ 12, มือถือ                 โทร.08 6445 3418 และสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอมหาราช โทร.0 3535 2633 หรือโทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง    


เมื่อปิดการประมูล สรุปยอดรวมการประมูล เป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,001 บาท โดยเลขที่มีผู้เสนอราคาสูงสุด ได้แก่  บล 9999 เป็นเงิน 77,000.- บาท และราคาต่ำสุดเป็นเงิน  1,500.-  บาท รวม 97 เลข ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ เช่น เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล-ยุพิน  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายเกียรติยศ ศรีสกุล (เอก)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ