อ่างทอง ชาวบ้านลาวประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ปลูกทองอุไรถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 24 มิ.ย 61  ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  ชาวบ้านลาว  หมู่ที่ 1  ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  ได้จัดกิจกรรม  ปลูกทองอุไร  ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2561  ตามโครงการวัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข  โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน จำนวนกว่า 60 คน  ช่วยกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ทั้ง 2 ข้างทาง  ตลอดระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร  ตั้งแต่วัดศุขเกษมธรรมิการาม  จนถึงวัดเยื้องคงคาราม  พร้อมร่วมใจกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น  ของทั้ง 2 ฝั่งถนน  เพื่อให้เติบโตออกดอกสีเหลืองสะพรั่งสวยงาม  ให้กับประชาชนผู้ใช้ถนนและนักท่องเที่ยวที่พบเห็น  ในการเดินทางท่องเที่ยวและไหว้พระตามวัดสำคัญในพื้นที่ของอำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

ด้าน นาย ทรงยศ  มะกรูดทอง  ผู้นำชุมชนบ้านลาว  กล่าวว่า  ประชาชนจิตอาสา  ทำความดีด้วยหัวใจ  ชาวบ้านลาว  ได้ร่วมกับวัดศุขเกษมธรรมิการาม  และวัดเยื้องคงคา  จัดกิจกรรม  ปลูกทองอุไร  ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2561  ตามโครงการวัด  ประชา  รัฐ  สร้างสุข  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนา  ทั้งสุขภาวะทางกาย  สุขภาวะทางจิต  สุขภาวะทางสังคม  และสุขภาวะทางปัญญา  ด้วยแนวทาง 5 ส. คือ  สะสาง  การลดสิ่งที่ไม่จำเป็นให้มีความพอดี  สะดวก  การจัดสรรสิ่งต่าง ๆ  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้หรือพื้นที่ต่าง ๆ  สร้างมาตรฐาน  สร้างกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติร่วมกัน  และสร้างวินัย  เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเคารพกฎกติกา  เพื่อให้ทุกคนอยู่รวมกันอย่างมีความสุข

 

 

 

อ่างทอง ชาวบ้านลาวประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ปลูกทองอุไรถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งในพื้นที่ของอำเภอไชโย  มีวัดเก่าแก่ที่สำคัญอายุกว่าหลายร้อยปีอยู่จำนวนหลายวัด  โดยเฉพาะวัดไชโยวรวิหาร  ที่ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์  สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  และวัดขุนอินทประมูล  สร้างโดยขุนอินทประมูล  มีพระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล  พระนอนองค์ที่ยาวที่สุดในโลก  ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  โดยมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล  จึงเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดสวยงาม  ในการต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.อ่างทอง

อ่างทอง ชาวบ้านลาวประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ปลูกทองอุไรถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายกนกศักดิ์ แสงตระการ


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ