ไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้ว..คาถาดี คาถาเด็ด จำไว้บอกลูกหลานได้เลย!! สุดยอด ๙ คาถา "หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน"ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก เห็นผลแน่นอน..

พระคาถาของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร

ประกอบไปด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องคุ้มภัยอันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย มีเมตตามหานิยม มีโชคมีลาภ ทำมาค้าขายก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น

 

 

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

 

 

 (๑)คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

ให้ตั้ง นะโมฯ ๓จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ

สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ

สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ

ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุเม

 

 

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

 

 

(๒)คำบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคำบูชา

อะกะ อะธิ อะธิ อะกะ ธิอะ กะอะ

วันทามิ อาจาริยัญจะ หิรัญญะ

นามะกัง ถิรัง สิทธิ ทันตัง มหาเตชัง

อิทธิ มันตัง วะสาทะรัง

(สิทธิ พุทธัง กิจจัง มะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลี ติ สิทธิ ธัมมัง จิตตัง มะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลี ติ สิทธิ สังฆัง จิตตัง มะมะ เงินทองไหลมา นะชาลี ติ ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุ เม)

 

 

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

 

 

 

(๓)คาถาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะ พุทธัง อะระหังเมตตาจิต

นะ ธัมมัง อะระหังเมตตาจิต

นะ สังฆัง อะระหังเมตตาจิต

เอหิพุทธัง ปิยังมะมะ ผู้คนไหลมานะชาลิติ

เอหิธัมมัง ปิยังมะมะ ข้าวของไหลมานะชาลิติ

เอหิสังฆัง ปิยังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลิติ

ฉิมพลี จะ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

 

 

(๔)คาถาหลวงพ่อเงิน (สำหรับคงกระพัน)

ให้ตั้ง นะโมฯ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

พระพุทธัง พระเจ้าคงหนัง

พระธัมมัง พระเจ้าคงเนื้อ

พระสังฆัง พระเจ้าคงกระดูก

โอม เพชรคงคา ตรีคงสวาหะ

 

 

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

 

 

(๕)คาถาหลวงพ่อเงิน เวลาเดินทางไปไหนให้ใช้ภาวนา

ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

" สุสูสัง อะระหัง ภคะวา "

 

 

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

 

 

(๖)คาถาหลวงพ่อเงิน สำหรับเมตตา ว่าดังนี้

" มัคคะยาเทวัง "

 

 

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

 

 


(๗)คาถาหลวงพ่อเงิน (ฉบับย่อ)

ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะเงินมีมา นะชาลีติ

นะเงินไหลมา นะชาลีติ (๙ จบ)

 

 

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

 

 

(๘)มนต์มหาจินดา

ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

จิตตะกัง จิตตะโร มาจิตตังมะมะ จิตติสุหิ จิตติมานิมานิมา อิสัพเพชะนา ก็มาจิตติ อิติพหูชะนา อิมะนุสสา ก็มาแห่งใจมนุษย์ก็มา สิตะอิทะอิอัง ไตรอุสุ พระราชา วิหลุดสุดยอดสอดอินทราชัย พุทธาครารอด สอดพระพุทธา สุขังหิรัญญังวา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ

 

 

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

 

 

(๙)พระคาถาอโหสิกรรมแผ่เมตตา

ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

" พุทโธ กัมมัฏฐาโม กรรมมะจุติ สัมพุทโธ "

เป็นคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านได้เจริญภาวนาทุกวันก่อนบิณฑบาต ว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกด้วย

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน จ.พิจิตร

 

 

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

.Saran WiKi คาถาครูพักลักจำ

เพื่อเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


HASTAG : หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน  คาถาอาคม  พระเกจิ 

ติดตามข่าวอื่นๆ