อำเภอแม่สะเรียงรณรงค์ให้ ปชช.หันมาปลุกพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ..!เปิดจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ “เกษตรยิ้ม”

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะรียง นำเปิดตลาดพืชผักอินทรีย์ อำเภอแม่สะเรียงแห่งแรกของ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หันมาปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี เป็นพืชผักผลไม้อินทรีย์ไว้รับประทานเพื่อสุขภาพ ซึ่งปลอดภัยทั้งคนกินและคนปลูก เป็น โครงการนำร่องแม่สะเรียงโมเดล จุดกระจายสินค้าพืชผักผลไม้อินทรีย์ปลอดสารเคมีกว่า  85  ชนิดของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษบนดอยสูงของ 5 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 1 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันให้เป็นที่รู้จักสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ ในนาม “พอลลีกรีน” ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะนำพืชผักปลอดสารพิษไร้สารเคมีจากไร่สู่ผู้บริโภคทุกวัน เวลา 7.00-19.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  

           โดย นายอำเภอแม่สะเรียง เผยว่ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมแปลงผักของกลุ่มเครือข่ายผลิตสินค้าทางเกษตรอินทรีย์  ระบุว่าพืชผักทางการเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ ปลอดสารเคมี 100 %  เกษตรกรได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี โดยการนำของเครือข่ายเกษตรกรบ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋  ยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่จะทำให้เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรยิ้ม เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ทางรอดของเกษตรผสมผสานที่เป็นการเพิ่มมูลค่าทำน้อยแต่ได้มาก การเปิดตัวตลาดพืชผักผลไม้อินทรีย์ ไร้สารเคมี ปลอดสารพิษ ยาฆ่าแมลง ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่รักษาดูแลสุขภาพ นอกจากการส่งเสริมขายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว แบรนด์เกษตรยิ้ม ยังมียอดส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตเรีย ประเทศอังกฤษ  ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี

ด้านนางสาววารี  วิเศษคำนึง ผู้ประสานเครือข่ายเกษตรยิ้ม เปิดเผยว่า เกษตรยิ้มมีจุดเริ่มต้นขึ้น เมื่อปี 2553  โดยการชักชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทุกชนิด  และ เริ่มดำเนินการที่บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง มาได้ 2 ปีแล้ว และต่อมาได้ขยายเครือข่ายเกษตรยิ้ม  6 อำเภอ  2 จังหวัด คือ ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย อำเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย ขุนยวม  เมือง   และ  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  มีสมาชิกกว่า 150 ครัวเรือน พื้นที่ ทำการเกษตรอินทรีย์ มีกว่า 800 ไร่ มีทั้ง.พืชผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร โดยรวมแล้ว 85 ชนิดพืช ซึ่งในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนมีการผลิตโดยผ่านระบบมาตรฐานการผลิตสากล เช่น EU/USDA/JAS  นอกจากการจำหน่ายผักผลไม้สดแล้ว ทางเครือข่ายยังมีการสืบสานต่อยอดนำผลไม้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สบู่อาโวกาโด สบู่กาแฟ  เห็ดทอด  น้ำไผ่  และยังมีสั่งออร์เดอร์มาจากต่างประเทศอีกด้วย


ทั้งนี้ นายณัฐสกล  บัวทัน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาแม่สะเรียง กล่าวเพิ่มเติม ว่า ในส่วนของ ธ.ก.ส  มีโครงการช่วยเหลือแบบรวมกลุ่ม หรือ วิสาหกิจชุมชน ในลักษณะการแปรรูป หรือ จำหน่าย เพื่อขอสิ้นเชื่อ ในอัตราดอกเบี้ย 5 บาท / ปี นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ดี สามารถเชื่อมโยงกับโครงการผู้มีรายได้น้อย คือ โครงการ XYZ ซึ่ง ผู้ที่มีรายได้น้อยอาจอยู่ในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน หรือ เครือข่ายเกษตรกร เงินต้น 1 ล้าน จ่ายดอกเบี้ยเพียง 100บาท/ปี ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาได้ที่ ธ.ก.ส.ใกล้บ้านมีสาขาในทุกอำเภอ

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ