สุดยอดแห่งความภาคภูมิใจ !! กองทัพเรือประดับปีกอ่อนมนุษย์กบ รุ่นที่ 45 คนเหนือคนนักรบ 3 มิติ

วันนี้ 18 มิ.ย.61  พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ มาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถหลักสูตรนักเรียนทำลายใต้น้ำจู่โจม(ปีกอ่อน) รุ่นที่ 45 ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เกาะพระ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ข้าราชการ ทหาร ครูฝึก ตลอดจน ประชาชน ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี

โดยการฝึกนักเรียนทำลายใต้นำจู่โจม รุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 45 มีผู้อาสาสมัครผ่านการทดสอบร่างกายเข้าร่วมการตรวจสุขภาพ 106 นาย ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 99 นาย เป็นข้าราชการกองทัพเรือ 89 นาย สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย 2 นาย  สังกัดกองทัพบก 5 นาย  กองทัพอากาศ 1นาย และสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2 นาย ขั้นตอนการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่1 ขั้นการฝึกเตรียมร่างกาย ขั้นตอนที่2 ขั้นการศึกษา ขั้นที่3 ขั้นรายงานผล รวมเวลาการฝึก อบรมทั้งสิ้น 31 สัปดาห์ โดยมีหัวข้อการฝึกดังนี้ การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ความรู้ทั่วไป การอาวุธศึกษา ว่ายน้ำ-การดำน้ำ การวัตถุระเบิดและทำลาย ยุทธวิถีของหน่วยขนาดเล็ก การลาดตระเวนสำรวจหาด การฝึกภาคสนามทางทะเลและทางบก โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 25 นาย เป็นข้าราชการกองทัพเรือ 21 นายกองบัญชาการกองทัพไทย 1นาย  กองทัพบก 1นาย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2 นาย


พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในการฝึก 31 สัปดาห์ นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม จะพบกับความยากลำบาก กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์การทดสอบต่างๆแต่ก็สามารถผ่านมาจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ครูฝึก และข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือว่ามีคุณสมบัติที่หน่วยต้องการทั้งด้านขีดความสารถ ความรู้ในวิชาชีพ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม ตลอดจนผ่านเกณฑ์ของสมรรถภาพร่างกาย อันเป็นการบรรลุความมุ่งหมายของกองทัพเรือ การสำเร็จการฝึกอบรมนักเรียนทำลายใต้น้ำจู่โจม นับว่าเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนักเรียนทำลายใต้น้ำจู่โจมเท่านั้น จะต้องทำการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆเช่น หลักสูตรทำลายใต้น้ำจู่โจมขั้นสูง หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ และงานในด้านการก่อการร้ายสากล เป็นต้น และหมั่นฝึกฝนรักษาสมรรถภาพร่างกายให้ดีอยู่เป็นประจำ เพื่อพร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในอนาคตได้ตลอดเวลา

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรี

รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ