สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองทำ MOU กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและIRPC อบรมยกระดับสถานประกอบการในระยอง รองรับ EEC

     ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  นายธีรวัฒน์  สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายปิยะ  ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  ระหว่าง นายสุรพล  สทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   นางดรุณี  นิธิทวีกุล  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่  17  ระยองและนายพงศ์ประพันธ์  ฐิตทวีวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี  จำกัด (มหาชน)  เพื่อดำเนินการฝึกอบรมในการพัฒนาและยกระดับของสถานประกอบการในจังหวัดระยองรองรับ EEC  ภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0  โดยมีนายปิยะ  ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุรพล  สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  กล่าวว่า  การพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ  จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับยุคสมัยและต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  จึงมีแนวคิดในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและบุคลากรของสถานประกอบการ SMEs  ให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0   จึงได้ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองทั้งหมด 6 หลักสุตร ประกอบด้วย เทคนิคการสอนงาน – การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจีกกกรเบื้องต้น – การขับรถโฟล์คลิฟ – การใช้ไฟฟ้าในตัวอาคาร  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   และความปลอดภัยด้านพื้นฐาน


     ด้านนายพงศ์ประพันธ์  ฐิตทวีวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี  จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว จะส่งผลให้สถานประกอบการที่เข้าอบรม เห็นระบบ การบริหารจัดการในโรงงานขนาดใหญ่ มีระบบบริหารความปลอดภัยอย่างไร ซึ่ง ไออาร์พีซี มีมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.18000 จะทำให้เกิดประโยชน์ อย่างมากต่อผู้ที่ได้รับการอบรม

 

ภาพ/ข่าว  อัจฉรา  วิเศษศรี   ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์   จ. ระยอง   รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อัจฉรา วิเศษศรี


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ