อิทธิปาฏิหาริย์!! เพียงแค่คืนเดียวที่ได้พบ "หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ"สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เวียนเทียนรอบโบสถ์..กลับล่องหนอย่างอัศจรรย์!! #พิจิตร

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน จ.พิจิตร

พระองค์เจ้าชายมนุษย์นาคมานพ หรือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเป็นโอรสในรัชกาลที่๔ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งรัตนโกสินทร์ เป็น พระราชโอรสองค์ที่ ๔๗และเป็นพระราชบุตรองค์ที่ ๔ ในเจ้าจอมมารดาแพ ครั้งหนึ่งท่านสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ออกตรวจตามวัดต่างๆ ในเขตมณฑลภาคเหนือ

 

 

อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

 

ตอนที่มานั้นท่านจะดำรงตำแหน่งอะไรไม่ทราบชัด แต่ท่านตรวจงานคณะสงฆ์ทั่วไป การมาก็ไม่ปรากฏชัดว่าจะมาในปี เดือน วัน อะไร อีกเช่นกัน แต่สมเด็จพระสมณเจ้าฯ ได้เสด็จมาทางชลมารค เรือมาตามลำน้ำยม ผ่านวัดต่างๆ มาโดยลำดับ พอมาถึง วัดวังตะโก สมเด็จฯ ถามหาหลวงพ่อเงิน เพราะได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อ เมื่อพระองค์ผ่านมา จึงใคร่จะดูรูปโฉมโนมพรรณของหลวงพ่อเงินว่าเป็นอย่างไร?

 

 

หลวงพ่อเงิน

 

 

หลวงพ่อเงิน

 

 

พอดีเวลานั้นหลวงพ่อเงินไม่อยู่ ท่านไปอยู่ที่ วัดท้ายน้ำ (วัดเก่าของหลวงพ่อเงิน) เพราะที่วัดท้ายน้ำนี้ หลวงพ่อท่านได้สร้างถาวรวัตถุไว้มากมาย และประกอบกับมีญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นมาก เมื่อมีคนส่งข่าวให้หลวงพ่อทราบ หลวงพ่อท่านก็ให้พระรูปหนึ่งที่มีความชำนาญในการเข้าหาพระผู้ใหญ่ในสมัยนั้น นำดอกไม้ ธูปเทียน ไปถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ

 

 

หลวงพ่อเงิน

 

 

สมเด็จฯ ท่านรับแล้วถามว่า หลวงพ่อเงินไปไหน? พระก็ตอบว่า อยู่ที่วัดท้ายน้ำ มีธุระยังทำไม่เสร็จ ท่านใช้ให้กระหม่อมนำธูปเทียน แพดอกไม้ มาถวาย เมื่อท่านรับธูปเทียนและดอกไม้แล้ว สมเด็จฯ จึงมอบผ้าไตรแพร ๑ไตร ให้นำไปถวายหลวงพ่อเงิน พระรูปนั้นเมื่อกลับมาวัดท้ายน้ำ และนำผ้าไตรแพรมาให้หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อท่านยังสัพยอกกับพระรูปนั้นว่า "สู้ข้าไม่ได้" (ข้าไม่ได้ไปก็ยังได้ไตรแพร)

 

 

หลวงพ่อเงิน

 

 

หลวงพ่อเงิน

 

 

 


ส่วนสมเด็จฯ ก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมขึ้นไปจนสุดคณะสงฆ์ภาคเหนือ เมื่อหมดภาคเหนือแล้วได้ล่องกลับตามลำน้ำยมอย่างเดิม พอมาถึงวัดวังตะโก ได้แวะพักอีก ๑คืน เพื่อรอหลวงพ่อเงิน พอหลวงพ่อเงินได้ทราบข่าวว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ไม่ยอมเสด็จกลับกรุงเทพฯ หลวงพ่อจึงเดินทางจากวัดท้ายน้ำกลับไปวัดวังตะโก เมื่อมาถึงหลวงพ่อเงินได้ทักทายปราศรัยพอสมควร และได้อยู่สนทนากันจนตลอดแจ้ง ซึ่งไม่มีใครทราบ ดูๆ ไม่มีเวลาหลับนอนเลย

 

 

หลวงพ่อเงิน

 

 

ทราบมาภายหลังว่า สมเด็จฯ ท่านขอเรียนวิปัสสนาธุระ กับหลวงพ่อเงินจนสำเร็จ เมื่อพระองค์เรียนสำเร็จแล้ว ท่านจึงเสด็จกลับกรุงเทพฯ สมเด็จฯ เมื่อตอนเสด็จกลับ ได้ขอธูปเทียนมาจุดเวียนพระอุโบสถ ๓รอบ (ได้คำบอกเล่าจาก คุณหมอแปลก สุขนวล) ซึ่งเล่าว่า สมเด็จฯ เวียนพระอุโบสถแต่พระองค์เดียว โดยเห็นเพียงแต่ธูปและเทียนเท่านั้น ส่วนองค์สมเด็จฯ แลไม่เห็น นี่ก็ย่อมแสดงว่า พระองค์ได้ศึกษาทางวิปัสสนาจนสำเร็จ เมื่อสมเด็จฯ จะเสด็จกลับ หลวงพ่อเงินท่านให้พระลูกวัดเจริญชัยมงคลคาถา(ชะยันโต) เพื่อเป็นสิริมงคลแด่สมเด็จฯ และวัดสืบต่อไป

 

 

หลวงพ่อเงิน

 

 

หลวงพ่อเงิน

 

อ่านเพิ่มเติม...คาถาโบราณ เข้าหาผู้ใหญ่ ไร้กังวล!! เมตตาสุดๆแน่นอน "สมเด็จโต วัดระฆัง"

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

Cr.SaRan WiKi

คาถาครูพักลักจำ

เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชา

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


HASTAG : หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน  พระเกจิ 

ติดตามข่าวอื่นๆ