ผู้มีศีล..ผู้มีธรรม ผู้รักษาศีล๕ จะงดงามทั้งกาย วาจา ใจ!! "หลวงปู่มั่น"สอนด้วยลายมือท่านเอง..อานิสงส์เหลือล้นทุกๆภพชาติ บอกต่อๆกันได้เลย..

ข้อธรรมะที่องค์หลวงปู่มั่นเขียนด้วยลายมือของท่านเอง

จากหนังสือ "ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ"

 

 

         คำว่า ศีล ได้แก่สภาพเช่นไร ศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสถาพปกติ ศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่เกลียด นอกจากความปกติงดงามทางกาย วาจา ของผู้มีศีล ว่าเป็นศีลเป็นธรรม เราควรรักษาศีล ๕

 

 

พระพุทธรูป

 

 

พระพุทธรูป

 

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

 

          ๑.สิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียนข่มเหงและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป

 

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

 

          ๒.สิ่งของของใคร ๆ ก็รักและสงวน ไม่ควรทำลาย ฉก ลัก ปล้น จี้เป็นต้น อันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน

 

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

 

          ๓.ลูก หลาน สามี ภรรยาใคร ๆ ก็รักสงวนยิ่ง ไม่ปราถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน เป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปไม่มีประมาณ

 

 

          ๔.มุสา การโกหกพกลม เป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี แม้เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจคำหลอกลวง จึงไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย

 

 

ดอกบัว

 

 

           ๕.สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดีๆ กลายเป็นคนบ้าได้ ลดคุณค่าลงโดยลำดับ ผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ จึงไม่ควรดื่มสุราเครื่องทำลายสุภาพทางร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นทำลายตัวเองและผู้อื่นได้ด้วยในขณะเดียวกัน

 

 


อานิสงส์ของศีล ๕ เมื่อรักษาได้

๑.ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน

 

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

 

 

๒.ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย

 

 

๓.ระหว่างลูก หลาน สามี ภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ำกราย ต่างครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข

 

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

 

 

๔.พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจ ไพเราะด้วยสัตย์ด้วยศีล

 

 

๕.เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้

 

 

พระพุทธรูป

 

 

       ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่น ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย ผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

 

 

อ่านเพิ่มเติม... "ผีเปรต คืนวันพระ"หลังเที่ยงคืนมักออกมาขอส่วนบุญ!!

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

จากหนังสือขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


HASTAG : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  อานิสงส์  พระอริยสงฆ์  ศีล5 

ติดตามข่าวอื่นๆ