รีบสวดภาวนาให้ไว!!! เผย "๗ พระคาถามหาเสน่ห์" แค่ท่องตามให้จบ ชีวิตจะพลิกฟ้าพลิกดิน ค้าขายรุ่งเรือง บารมีมั่งคั่ง ชีวีมั่นคง!!!

หากพูดถึงความเชื่อของคนไทยนั้นมีมากมาย บางความเชื่อนั้นยังพวงมากับพิธีกรรมหรือบทสวด และวันนี้เราจะมาเผยสุดยอด "๗ พระคาถามหาเสน่ห์" สายเมตตามหานิยม ท่องแล้วเป็นที่รักใคร่ ใครก็รักก็หลง อย่ารอช้ารีบท่องตามให้ไว  

 

 

๑.คาถาเอ็นดูมหาเสน่ห์

คาถานี้ให้ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้เกิด ความรักใคร่เอ็นดู ผู้คนจะได้รักใคร่และมีความเมตตาสงสาร ควรถ่องคาถาดังนี้…..

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา
ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง
ปิณินทะริยัง นะมามิหัง
นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู
 

๒.คาถามหาเสน่ห์รักแท้

การท่องคาถานี้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักที่มีความผูกผันและเกิดความจริงจังรักเราขึ้นมาทันที่ทันใด ใครอย่างสมหวังกับความรักแบบผูกมัดควรถ่องคาถานี้…..

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง

สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา

พะหูชะนา เอหิ

 

 

๓.คาถามหาเสน่ห์มัดใจ

คาถานี้ ใช้สวดภาวนาก่อนนอน จะทำให้คนที่เรารักคิดถึงแต่เราตลอดเวลา ใครอยากให้คนที่คุณรักและคิดถึงคุณควรถ่องคาถานี้…

พุทธัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง

ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ


๔.คาถามหาเสน่ห์ใจอ่อน

 

 

คาถานี้ ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้ หรือใครก็ตาม จะทำให้เจ้าหนี้ ใจอ่อนทุกที ควรถท่องคาถานี้….

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

 


๕.คาถามหาเสน่ห์ผูกใจคน

คาถานี้ ใช้เมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ น่าเอ็นดู และเกิดความสงสาร ควรจะต้องท่องคาถานี้…

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

 

 


๖.คาถารักใคร่-หลงรัก

คาถาเหล่านี้ บุคคลจะรักหรือไม่รักก็ขึ้นอยู่กับการกระทำและความพึงพอใจของบุคคลนั้นสำหรับ คาถา ดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ไม่แนะนำให้งมงายจนเกินไปสามารถใช้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจได้ แต่สุดท้ายแล้วหากคุณอยากให้คนรอบข้างรักและเอ็นดูก็ต้องประพฤติตนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำความดีละเว้นความชั่ว ผลของความดีจะส่งเสริมให้คุณมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

 

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่

พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา

นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด

ยะกระหวัดจิต……ชื่อนาม(ของคนที่เรารัก) ……รักอย่าละ

ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ ฯ

 

 


***ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ

 


 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต


HASTAG : ล่วงลึก  เมตตามหานิยม  ความจริง  บทสวด  ความเชื่อ 

ติดตามข่าวอื่นๆ