ปตท. ช่วยเหลือเกษตรกรไทยเปิดปั๊มและอาคารสำนักงานใหญ่จำหน่ายสับปะรดช่วงราคาตกต่ำใน “โครงการรวมพลัง ร่วมใจ ช่วยเกษตรกร”

       นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่สับปะรดที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำอันเนื่องมาจากผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน จนทำให้ราคาสับปะรดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2.20-2.40 บาทขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 4.60 บาท ปตท.จึงเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการนำสับปะรดเข้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม“โครงการรวมพลัง ร่วมใจ ช่วยเกษตรกร”เพื่อเร่งระบายผลผลิตสับปะรดให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค โดยไม่ผ่านคนกลางทำให้เกษตรกรได้ราคาจำหน่ายที่ดีขึ้น ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรปัจจุบัน ปตท. ส่งเสริมการจำหน่ายสับปะรดช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกับหลายภาคส่วนโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ปตท. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกษตรจังหวัดและพลังงานจังหวัดเปิดจุดจำหน่ายผลผลิตสับปะรดภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในพื้นที่ 4อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ พิษณุโลกและพื้นที่อื่นๆอีกทั้งร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงรายนำผลผลิตจากสับปะรด เช่น สับปะรดสดน้ำสับปะรดพันธุ์นางแล และภูแล อีกทั้งสินค้าดีมีคุณภาพมาจำหน่าย ณ บริเวณข้างร้านcafé amazon หน้าอาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2561 ในสถานการณ์ราคาผลิตผลตกต่ำ ปตท.ได้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยทันทีดังเช่นหลายครั้งที่ผ่านมาเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำและเกษตรกรเกิดความเดือดร้อน ปตท.ได้ช่วยเหลือโดยเปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิข้าวสารจากชาวนา และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เป็นต้น” นางสาวจิราพรกล่าวในตอนท้าย


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย


HASTAG : ราคาตกต่ำ  ชาวสวน  ปตท.  เกษตรกร 

ติดตามข่าวอื่นๆ