เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรีและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจัดงานNONTHABURI THE KING OF DURIAN

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรีจำกัด จัดงาน "NONTHABURI THE KING OF DURIAN"ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์
ตามภูมิปัญญาของชาวสวนจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมการตลาดทุเรียนทุเรียนแปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตร ร่วมปลูกฝังการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ส่งเสริมการคงไว้ซึ่งสวนทุเรียนให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักที่มาของทุเรียนนนท์ที่กล่าวขวัญกันมายาวนานมิลืมเลือน ด้วยคุณภาพและความอร่อยโดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนนนท์(GI)การออกร้านจำหน่ายทุเรียนและผลไม้ต่างๆ จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงพร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน สินค้าเกษตรปลอดภัยผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารคาวหวานจากทุเรียนที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ และไฮไลท์ของงาน คือ การประมูลทุเรียนนนท์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9มิถุนายนนี้ เพื่อนำรายได้มอบเป็นการกุศล โดยทุเรียนที่จะประมูลมีทั้งหมด 9
ลูก เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 6 ลูก และพันธุ์ก้านยาว 3 ลูกรวมทั้งสิ้นกว่าล้านบาท พร้อมพบกับนางสาวไทย 10 ปี 10 สมัย อาทิ
คุณสาวิณี ปะการะนัง , คุณปรียานุช ปานประดับ , คุณยลดา รองหานาม, คุณจิรประภา เศวตนันทน์ , คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ , คุณฉัตฑริกาอุบลศิริ , ชลิดา เถาว์ชาลี , คุณปนัดดา วงศผู้ดี , คุณอังคณา หิรัญพฤกษ์และ คุณกฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน


ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : เวสต์เกต  NONTHABURI THE KING OF DURIAN  ทุเรียนนน  ทุเรียน  นนทบุรี 

ติดตามข่าวอื่นๆ