มติเสียงข้างมาก ชี้ "ดอน"ขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี

   วันที่ 31 พ.ค.61 ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมกกต.มีมติเสียงข้างมากเห็นว่าการถือครองหุ้นของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประกอบมาตรา 187 ที่บัญญัติไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  หรือในกรณีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้น จนอาจเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 และขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายของทางสำนักงานกกต. ดำเนินการยกร่างคำร้องเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

   ทั้งนี้กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 60 ขอให้กกต.ตรวจสอบการถือครองหุ้นสัปทานของ 9 รมต. ที่ประกอบไปด้วย นายดอน  นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง    นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัล    นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงส์ รมว.พานิชย์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  นางกอบกาญจน์ วํฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาในขณะนั้น  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการในขณะนั้น  พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานในขณะนั้น  หลังรัฐธรรมนูญ 60 มีผลบังคับใช้เมื่อ 6 เม.ย. 60 เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญทำให้ความเป็นรมต.ต้องสิ้นสุดหรือไม่ 
   ต่อมา กกต.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตรวจสอบ และรายงานว่าคณะอนุกรรมการได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อกกต.ว่า การถือครองหุ้นของรมต. 8 คนนั้นไม่มีปัญหาเห็นควรที่กกต.จะยุติเรื่อง  มีเพียงของนายดอน ที่อาจมีปัญหาขัดรธน. เนื่องจากคู่สมรสถือครองหุ้นในธุรกิจอยู่เกินกว่าร้อยละ 5 และไม่มีการแจ้งต่อปปช.ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งที่ประชุมกกต.ก็ได้มีมติตามที่อนุกรรมการตรวจสอบเสนอให้ยุติเรื่องในส่วนของ 8 รมต. 
 


 ขณะที่ในส่วนของนายดอนนั้น ที่ประชุมมีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่ายและที่สุดก็ได้มีการลงมติซึ่งในชั้นแรกผลการลงมติออกมาเท่ากัน 2 ต่อ 2 ทำให้นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. ออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง จึงกลายเป็นมติเสียงข้างมาก 3 ต่อ 2 ว่าการถือครองหุ้นของนายดอนเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
  อย่างไรก็ตามยังเหลือคำร้องของนายเรืองไกรกรณีการถือครองหุ้นของ 3 รมต.ที่ประกอบด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ น.พ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  และการถือครองหุ้นของ 90 สนช. ที่กกต.ยังดำเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์


HASTAG : มติเสียงข้างมาก  ประชุมกกต  ดอน ปรมัตถ์วินัย 

ติดตามข่าวอื่นๆ