ดร. ตุ้ย ชวนเตะฟุตบอลกับ Mascot ในงาน Mascot World Cup 2018

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ชวนเตะฟุตบอลกับ
Mascot จากหลากหลายพันธมิตรที่มารวมตัวกันในกิจกรรม Mascot World Cup
2018 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ THE GREATEST GRAND SALE
ในปีนี้ เพื่อร่วมสร้างสีสัน บรรยากาศ และ
สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์การค้าในช่วงฟุตบอลโลก
โดยให้ลูกค้าได้ทำกิจกรรมร่วมเตะฟุตบอลกับ Mascot
เพื่อลุ้นของรางวัลต่างๆมากมาย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 2 สาขา ดังนี้
1) เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561
2) เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561
โปรโมชั่น เตะสนุกรับฟรี !
ลูกค้าที่ช้อปภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวส์ตเกต และ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ครบ 800 บาท
นำใบเสร็จมาแสดงเพื่อรับสิทธิร่วมเตะฟุตบอลกับ Mascot และลุ้นรับของรางวัล
ดังนี้
1.ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป – กลับ จาก
1.1 สายการบินนกสกู๊ต

- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพ โตเกียว
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวส์ตเกต จำนวน 1 รางวัล 2
ที่นั่งมูลค่ารวม 60,000 บาท
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพ -ไทเป ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่งมูลค่ารวม 38,000 บาท

1.2 สายการบินนกแอร์
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพ – กระบี่ 4 รางวัล 8 ที่นั่ง มูลค่ารวม
64,000 บาท

1.3 ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ VIVO จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 15,996 บาท
1.4 ลุ้นรับกระเป๋า anello World Cup Collection จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวม
19,740 บาท
สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เพียงแสดงใบเสร็จ
(ไม่จำกัดขั้นต่ำ) รับสิทธิ์เตะฟุตบอลกับ Mascot เพื่อรับของรางวัล ถุงผ้า Sanrio
Love The Earth โดยลูกค้าได้สิทธิ์เตะฟุตบอล 5 ลูก และจะต้องเตะเข้าประตู
3 ลูก
สำหรับลูกค้าทั่วไป รับสิทธิ์เตะฟุตบอลกับ Mascot เพื่อรับของรางวัล Cash
Voucher จาก Bar B Q Plaza , MK , Yayoi , บัตรชมภาพยนต์จาก SFX
Cinema , บัตรชมภาพยนต์จาก Westgate Cineplex
และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
พันธมิตรต่างๆที่เข้าร่วมแคมเปญ Mascot World Cup 2018
1. MK
2. BBQ Plaza
3. Café Amazon
4. Yayoi
5. CDS
6. Anello
7. SF
8. Major
9. Super Sport
10. Fun Planet
11. Fun City
12. Toys R Us
13. AIS
14. AEON
15. VIVO
16. KBank
17. โก๋แก่
18. แจ๋วฮ้อน,ลาวญวณ
19. สวนน้ำ Pororo AquaPark Bangkok
20. ทีมฟุตบอล สโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซี (Swat Cat)
21. สายการบินนกสกู๊ต
22. สายการบินนกแอร์
23. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
24. เมืองไทยประกันชีวิต
กติกาและเงื่อนไขการเตะฟุตบอลกับ Mascot
Brand เงื่อนไขและกติกา หมายเหตุ
1.NokScoot
2.Nik Air

เงื่อนไข
ลูกค้าที่ใช้จ่ายครบ 800 บาท

รางวัลมีจำนวนจำกัด
สงวนสิทธิ์การได้รางวัลตา

3.VIVO
4.anello (กระเป๋า)
**5.เครื่องปั่นน้ําผลไ
ม้ Tefal
(รางวัลสนับสนุนเพิ่มเติ
มสำหรับสาขาเซ็นทรัล
พลาซา
เวสต์เกตเท่านั้น)

นำใบเสร็จมาแสดง
รับสิทธ์เตะฟุตบอลกับ Mascot
ของแบรนด์ดังกล่าว
กติกา
ลูกค้าได้สิทธิ์เตะฟุตบอล 5 ลูก
และจะต้องเตะเข้าประตู 4 ลูก

มลำดับคิวที่เตะและผู้ที่ปฏิบั
ติถูกต้องตามกฏกติกา

1.CDS เงื่อนไข

ลูกค้าที่ใช้จ่ายภายในเซ็นทรัลดีพ
าร์ทเม้นท์สโตร์ที่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา และ เซ็นทรัลพลาซา
เวสต์เกต
เพียงแสดงใบเสร็จไม่มียอดใช้จ่าย
ขั้นต่ำรับสิทธิ์เตะฟุตบอลกับ
Mascot ของแบรนด์ดังกล่าว
กติกา
ลูกค้าได้สิทธิ์เตะฟุตบอล 5 ลูก
และจะต้องเตะเข้าประตู 3 ลูก

รางวัลมีจำนวนจำกัด
สงวนสิทธิ์การได้รางวัลตา
มลำดับคิวที่เตะและผู้ที่ปฏิบั
ติถูกต้องตามกฏกติกา

1.anello (หมวก)
2.Super Sport
3.Fun Planet
4.Yayoi
5.Westgate
Cineplex
6.SF
7.MK
8.Bar B Q Plaza
9.Toys R Us

เงื่อนไข
ลูกค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา นครราชสีมา และ
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
รับสิทธิ์เตะฟุตบอลกับ Mascot
ของแบรนด์ดังกล่าว
กติกา
ลูกค้าได้สิทธิ์เตะฟุตบอล 5 ลูก
และจะต้องเตะเข้าประตู 3 ลูก

รางวัลมีจำนวนจำกัด
สงวนสิทธิ์การได้รางวัลตา
มลำดับคิวที่เตะและผู้ที่ปฏิบั
ติถูกต้องตามกฏกติกา

1.Café Amazon
2.Swat Cat
3.Pororo
4.Fun City

เงื่อนไข
ลูกค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา นครราชสีมา และ
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
รับสิทธิ์เตะฟุตบอลกับ Mascot
ของแบรนด์ดังกล่าว

รางวัลมีจำนวนจำกัด
สงวนสิทธิ์การได้รางวัลตา
มลำดับคิวที่เตะและผู้ที่ปฏิบั
ติถูกต้องตามกฏกติกา

กติกา
ลูกค้าได้สิทธิ์เตะฟุตบอล 5 ลูก
และจะต้องเตะเข้าประตู 2 ลูก

1.แจ่วฮ้อน
2.ลาวญวน
3.AEON
4.AIS
5.โก๋แก่
6.เมืองไทยประกันชี
วิต
7.Kbank

เงื่อนไข
ลูกค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา นครราชสีมา และ
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
รับสิทธิ์เตะฟุตบอลกับ Mascot
ของแบรนด์ดังกล่าว
กติกา
ลูกค้าได้สิทธิ์เตะฟุตบอล 5 ลูก
พร้อมรับของรางวัลจากแบรนด์ดัง
กล่าว

รางวัลมีจำนวนจำกัด
สงวนสิทธิ์การได้รางวัลตา
มลำดับคิวที่เตะและผู้ที่ปฏิบั
ติถูกต้องตามกฏกติกา

เงื่อนไข VERSION เต็ม
เงื่อนไขรวม เงื่อนไขโปรโมชั่น ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ประชาสัมพันธ์ •
รางวัลมีจำนวนจำกัด •

สงวนสิทธิ์การได้รางวัลตามลำดับคิวที่เตะและผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฏกติกา •
สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตเท่านั้น •
สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี •
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง
การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า
การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว
รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท •
ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น •
รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ
กำหนดเท่านั้น • เป็นของรางวัลของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (รวม 2 สาขา) • บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม
รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า •
สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ • จำกัดการแลกของสมนาคุณ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน •
ไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ •
สงวนสิทธิ์การรับของรางวัลโดยการใช้บัตรประชาชนเท่านั้น • สำหรับลูกค้าต่างชาติ
สงวนสิทธิ์การรับของรางวัลโดยใช้พาสปอร์ตเท่านั้น •
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • พนักงาน บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครอบครัว และพนักงานของร้านค้าในศูนย์ฯ
พนักงานของ บริษัท หลายสิ่งครีเอชั่น จำกัด และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ •
สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ
www.CentralPlaza.co.thติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : Football  mascot 

ติดตามข่าวอื่นๆ