อธิบดี สถ. จัดโครงการ "เปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมถวายภัตตาหารเพลและฟังธรรมเทศนาจากพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ณ อาคารสุวัทนา ในโครงการ "เปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา" ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

พระธรรมกิตติเมธี ได้แสดงธรรมเทศนา ถึงปัญหาในสังคมที่เกิดจากการละเมิดศีล 5 โดย ข้อที่ 1 งดเว้นการฆ่า ไม่ทำลายชีวิต มีเมตตาต่อกัน แผ่เมตาให้ผู้อื่น สีตว์เล็กสัตว์น้อยจะอยู่สบาย สมัยนี้เด็กวัยรุ่นมองหน้าก็คิดจะทำร้ายกันด้วยจิตใจที่ค่อนข้างหยาบเพราะขาดศีล

ข้อที่ 2 งดเว้นการลักขโมย มีเจตนาตั้งใจไม่ลักทรัพย์ อวหารของการลัก ได้แก่ การช่อ การโกง การฉกชิง วิ่งราว ตลอดจนการหลบเลี่ยงภาษี ทำอาชีพที่สุจริต ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต มีสัมมาอาชีพ 

ข้อที่ 3 งดเว้นการละเมิดกามา คือกามที่เกิดจากทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้เห็นสิ่งสวยงาม ได้ฟังเสียงไพเราะ ได้ดมกลิ่นหอม ได้ลิ้มรสอาหารจนเกิดความอยาก พระพุทธเจ้าสอนว่า หากติดกลิ่น รส จะไม่วามารถพัฒนาตนเองได้ เรื่องของการสัมผัสเรื่องตัณหากาม เพศ มนุษย์ไหลไปตามกระแสตะวันตกมากเกินไป ซึ่งคพสอนพระพุทธเจ้านั้นดีคือการปลอดโรค ปัจจุบันมีโรคร้ายตาม และเกิดการแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์ 

ข้อที่ 4 งดเว้นการพูดเท็จ ตั้งใจรับศีล คือ เจตนา เว้นจากการกล่าวเท็จ เรื่องนี้เป็นเรื่องสากล เราพูดเท็จระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ตัวเรากับนาย ผู้ใต้บังคับบัญชา การพูดเท็จเป็นเรื่องใหญ่มาก เป็นเรื่องระดับนานาชาติ พระพุทธเจ้าสอนให้รักษาสัจจะ มีความจริงใจต่อกัน อย่างเช่นองค์กรของเรา เชื่อว่ามีจริยธรรมองค์กร จรรยาบรรณองค์กร มีระเบียบวินัยองค์กรและตัวเราก็จะเป็นสุขทำงานอย่างสุจริตและโปร่งใส

ข้อที่ 5 เว้นจากการเสพสิ่งเสพติดให้โทษ สุราเมไร หากเมาแล้วขาดสติเรียกว่าประมาท ถ้าเรารักษาศีล 5 จะทำให้ชีวิตประเสริฐ ด้วยศีลจะทำให้เรามีความสุข ครอบครัวมีความสุข ด้วยศีลทำให้เรามีโภคทรัพย์ ด้วยศีลจะทำให้เราสุขสงบ คนที่มีศีลดีพระพุทธเจ้าสรุปให้ว่า ตนเองจะติเตียนตนเองไม่ได้ วิญญูชนทั้งหลายมีแต่สรรเสริญไม่มีนินทา ไปในที่สังคมไหนก็ไม่ถูกตำหนิ ผิวพรรณจะผุดผ่องสดใส เมื่อล่วงลับไป อนาคตชีวิตจะมีสุขติ คือ เกิดเป็นมนุษย์อีก สูงไปกว่านั้นคือโลกสวรรค์ ทั้งหมดนี้คืออานิสงส์ของการรักษาศีลดี


การจัดโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้บุคลากรได้ร่วมฟังธรรมเทศนา แต่ยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เสริมสร้างสมาธิ ฝึกจิตให้เกิดสมาธิ สงบ เข้มแข็งอดทนเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อยากฝากให้พี่น้องประชาชนทุกคนเชิญชวนกันร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา หรือประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้แก่ลูกๆ หลานๆ ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติให้รักษาธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อไป และถือโอกาสที่จะถึงวันวิสาขบูชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงถือโอกาสจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เน้นในเรื่องของการเพิ่มพูนความแน่วแน่ในการยอมรับนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวปฏิบัติ

ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ผู้ทรงภูมิธรรมมาบรรยายธรรมหรือเทศนาที่อาคารสุวัทนา เดือนละ 2 ครั้ง คือ วันจันทร์สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน. เริ่มวันที่ 28 นี้เป็นครั้งแรก. ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร รวมทั้งจะบำเพ็ญกุศลเป็นปฏิบัติบูชาต่อยอดจากการเทศน์ด้วยการนำคำเทศนามาจัดพิมพ์ในรูปแบบกัณฑ์เทศน์เพื่อมอบให้กับวัดในท้องถิ่น เพื่อให้พระสงฆ์ในท้องถิ่นได้พิจารณาใช้สำหรับเทศนาโปรดญาติโยมของวัดในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย นายสุทธิพงษ์ กล่าวในตอนท้าย


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย


HASTAG : นิมนต์  ฟังธรรม  ธรรมะ  พระสงฆ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ